Σήμερα έβαλα στους μαθητές μου στη Β’ Λυκείου Τεχνολογικής το 1ο Επαναληπτικό Τεστ που καλύπτει την ύλη του 1ου κεφαλαίου στο σχολικό εγχειρίδιο για το μάθημα της Τεχνολογίας Επικοινωνιών.

Βασικές μου επιδιώξεις ήταν:

  • Να γνωρίσω λίγο καλύτερα τους μαθητές μου μέσα από τις επιδόσεις τους.
  • Να υπάρχουν αρκετές ασκήσεις παρόμοιες με το επαναλληπτικό φυλλάδιο που τους είχε δοθεί την προηγούμενη φορά.
  • Να συνηθίσουν οι μαθητές να γράφουν τεστ που η δομή τους μοιάζει με τις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το 1ο Επαναληπτικό Τεστ.

Συμπεράσματα:
Σε γενικές γραμμές έμεινα πολύ ευχαριστημένος με τις επιδόσεις των μαθητών μου παρόλο που τα θέματα ήταν ομολογουμένως πολλά και απαιτούσαν αρκετά καλό διάβασμα των θεωρητικών σημείων.

Με μια απλή στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, σε σύνολο 11 γραπτών και με άριστα το 100, ο μέσος όρος της τάξης κυμάνθηκε στο 71%, με μέγιστο βαθμό το 93% και ελάχιστο το 36%. Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται αναλυτικότερα οι επιδόσεις χωρισμένες σε κλίμακες. 

[singlepic id=113 h=314 w=203]

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μαθητές μου ήταν:

  • Από το 1ο Θέμα στο Γ (ερώτηση αντιστοίχισης) δεν βρήκε κανένας τη σωστή απάντηση για τη λήψη του σήματος.
  • Και τα 2 τμήματα του 4ου Θέματος
  • Βέβαια υπήρχαν και στις ερωτήσεις Σ-Λ αρκετές πονηρές ερωτήσεις που τους μπέρδεψαν αλλά ένας από τους στόχους μου είναι να εξοικειωθούν και με τέτοιου είδους ερωτήσεις.