Στο πλαίσιο του 7ου Συνεδρίου Καθηγητών Πληροφορικής παρουσιάστηκε στις 13 Απριλίου εργασία με τίτλο «Διδασκαλία προγραμματισμού μέσω σχεδίασης ηλεκτρονικών παιχνιδιών: Η περίπτωση του GameMaker».

Η εργασία έγινε με τη βοήθεια του καθηγητή Ιωάννη Σαρημπαίδη και αφορούσε μία εργαστηριακή παρουσίαση για το GameMaker.

Το υλικό, στο οποίο έγινε αναφορά, μπορείτε να το βρείτε στην ιστοσελίδα Το GameMaker στη σχολική τάξη και περιλαμβάνει 2 φύλλα εργασίας και 3 προγραμματιστικές προκλήσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην τάξη.

Στη συνέχεια μπορείτε να δείτε και την παρουσίαση που χρησιμοποιήθηκε: