Η Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση e-Δίκτυο – ΤΠΕ (www.ediktyo.eu) σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Μιχάλης Δερτούζος» (www.ekped.gr) εκδίδει το ηλεκτρονικό περιοδικό «Μάθηση με Τεχνολογίες» http://mag.e-diktyo.eu (ISSN 1792 – 1813).

Σκοπός του περιοδικού

Σκοπός του περιοδικού είναι ο γόνιμος προβληματισμός, ο δημιουργικός διάλογος, η παραγωγή και η διάχυση νέας γνώσης αναφορικά με τη χρήση και την αξιοποίηση  των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. Το παρόν περιοδικό εστιάζει ιδιαίτερα στις σύγχρονες πρακτικές χρήσης τους, έτσι όπως διαμορφώνονται μέσα στην καθημερινότητα της σχολικής τάξης, της εκπαιδευτικής μονάδας, της διοίκησης της εκπαίδευσης, αλλά και στην καθημερινή ζωή παιδιών, εφήβων και επαγγελματιών (π.χ. εκπαιδευτικών), καθώς και ευρύτερα σε κάθε συνθήκη άτυπης μάθησης. Το περιοδικό «Μαθησιακές Τεχνολογίες» απευθύνεται κυρίως σε:

 • Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Διδάσκοντες/ουσες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αξιοποιούν τις τεχνολογίες στη διδακτική πρακτική
 • Στελέχη Εκπαίδευσης
 • Επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
 • Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση και υποψήφιους/ες διδάκτορες

Θεματολογία περιοδικού

 • Εκπαιδευτικό Υλικό και Διδακτικές Προσεγγίσεις με αξιοποίηση των ΤΠΕ
 • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ
 • Εκπαιδευτική Πολιτική και ΤΠΕ
 • Διαδίκτυο & παγκόσμιος ιστός
 • Ειδικά θέματα των ΤΠΕ

Σημαντικές παρατηρήσεις

 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες σχετικές πληροφορίες και λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασιών στον ιστότοπο του περιοδικού http://mag.e-diktyo.eu.
 • Καταληκτική ημερομηνία για το 1ο τεύχος: 31/12/2010. Υπεύθυνοι 1ου τεύχους: Γλέζου Κατερίνα, Σαλονικίδης Γιάννης και Τζιμόπουλος Νίκος.