Δείτε παρακάτω το 6ο φυλλάδιο ασκήσεων που θα δοθεί στους μαθητές αύριο μετά την διδασκαλία των ενοτήτων 6.4 (Τεχνικές σχεδίασης προγραμμάτων και 6.7 (Προγραμματιστικά περιβάλλοντα).