Δείτε παρακάτω το 7ο φυλλάδιο ασκήσεων που θα δοθεί στους μαθητές αύριο μετά την διδασκαλία των ενοτήτων 7.1 έως και 7.8 του σχολικού βιβλίου (Κεφ. 7) που πραγματεύονται τα βασικά στοιχεία του προγραμματισμού στη ΓΛΩΣΣΑ.