Σήμερα, οι μαθητές της Γ’ Λυκείου στην Τεχνολογική κατεύθυνση γράψανε το 1ο Επαναληπτικό Τεστ στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, το οποίο καλύπτει την ύλη του πρώτου κεφαλαίου καθώς και τις ενότητες 2.1 και 2.3 (σύμφωνα με τον προγραμματισμό).

Το πρώτο αυτό τέστ βασίστηκε στο αντίστοιχο 1ο Επαναληπτικό Τεστ του συνάδερφου Σαριμπαλίδη Ιωάννη και προσπάθησα να το προσαρμόσω όσο περισσότερο γίνεται στις ιδιαιτερότητες της τάξης μου. Πάντως, οι επιδιώξεις από αυτό το τεστ είναι κοινές και ήταν οι εξής:

  • προσπάθησα να υπάρχουν αρκετά εύκολα θέματα, ορισμένα δύσκολα αλλά και κάποιες «πονηρές» ερωτήσεις.
  • τα θέματα να μοιάζουν με αυτά που τους είχαν δοθεί σαν επαναληπτικές ερωτήσεις
  • η δομή του τεστ είναι παρόμοια με αυτή των Πανελλαδικών εξετάσεων, έτσι ώστε να εξοικειώνονται οι μαθητές όσο το συνατό περισσότερο

Παρακάτω μπορείτε να δείτε το 1ο Επαναληπτικό Τεστ που δόθηκε στους μαθητές.

Με μια απλή στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, σε σύνολο 7 γραπτών και με άριστα το 100, ο μέσος όρος της τάξης κυμάνθηκε στο 94%, με μέγιστο βαθμό το 98% και ελάχιστο το 83%. Στο παρακάτω γράφημα φαίνονται αναλυτικότερα οι επιδόσεις χωρισμένες σε κλίμακες.

[singlepic id=114 h=448 w=237]

Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι μαθητές μου ήταν:

  • Το 4ο Θέμα, το οποίο όντως ήταν το ποιο δύσκολο αφού ακόμα δεν έχουμε γράψει δικούς μας αλγόριθμους
  • Επίσης, παρατήρησα και ένα πρόβλημα στην απόδοση των ορισμών που δόθηκαν προς εξέταση. Αρκετοί από τους μαθητές μου προσπαθούσαν να δώσουν το νόημα του ορισμού με δικά τους λόγια, ενώ πιστεύω ότι ειδικά στους ορισμούς θα πρέπει να διατυπώνονται όσο το δυνατό πιο πιστά με το βιβλίο. Θα τους εφιστήσω την προσοχή για αυτό το θέμα.