Δείτε παρακάτω δυο συνοπτικούς οδηγούς (εγχειρίδια) για εκπαιδευτικούς και μαθητές σχετικά με την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, υπό την αιγίδα και την στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του προγράμματος πλαισίου Safer Internet.

1. «Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου – Συνοπτικός οδηγός για τους εκπαιδευτικούς»
Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου – Συνοπτικός οδηγός για τους εκπαιδευτικούς

α) Αρχείο υψηλής ανάλυσης προς εκτύπωση και συρραφή (5,7 ΜΒ)

β) Αρχείο υψηλής ανάλυσης (προτείνεται να χρησιμοποιείται online – 4 ΜΒ)


2. «Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου – Συνοπτικός οδηγός για τους μαθητές»

Ασφαλής Χρήση του Διαδικτύου – Συνοπτικός οδηγός για τους μαθητές

α) Αρχείο υψηλής ανάλυσης προς εκτύπωση και συρραφή (4,5 ΜΒ)

β) Αρχείο υψηλής ανάλυσης (προτείνεται να χρησιμοποιείται online) (3,4 ΜΒ)

Πηγή: Ασφάλεια στο Διαδίκτυο