Αντιμετώπιση προβλημάτων ήχου σε τηλεδιάσκεψη Webex

webex20_11_02

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τον ήχο κατά τη σύνδεση σας σε τηλεδιάσκεψη Webex, δείτε κάποιες από τις πιθανές αιτίες και τον αντίστοιχο τρόπο επίλυσης του προβλήματος. Διαβάστε Περισσότερα

Προτεινόμενοι έλεγχοι για μία ποιοτική τηλεδιάσκεψη Webex

webex20_11_06

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα ήχου/βίντεου/συνδεσιμότητας κατά τη σύνδεση σας σε τηλεδιάσκεψη Webex, αρχικά, ελέγχετε αν υπάρχει γενικότερο πρόβλημα στην πλατφόρμα του webex μέσω της σελίδας https://status.webex.com/service/status?lang=en_US. Αν αυτό δεν ισχύει προχωρήστε στον έλεγχο της δικής σας τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης. Διαβάστε Περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη υποστηρίζει το Διαδικτυακό Σχολείο

Κατά το μήνα Νοέμβριο 2020 η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (eclass.sch.gr) υποστήριξε με επιτυχία την υλοποίηση του Διαδικτυακού Σχολείου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής. Πρόκειται για ένα Διαδικτυακό Σχολείο που συστάθηκε για να παρέχει εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε μαθητές που δεν δύνανται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, με φυσική παρουσία, στη σχολική μονάδα που ανήκουν. Όμοια οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε αυτό το σχολείο ανήκουν σε ομάδες πληθυσμού και λόγω της πανδημίας παραμένουν στο σπίτι.

Η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη υλοποίησε και υποστηρίζει τη λειτουργία αυτών των Διαδικτυακών Τμημάτων, επιτρέποντας την εφαρμογή κατάλληλων σχολικών εκπαιδευτικών σεναρίων, μέσα από ένα δομημένο και ασφαλές περιβάλλον εμπιστοσύνης που εξασφαλίζει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Αξίζει να σημειώσουμε την ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής σχολικής κοινότητας, στην οποία κανένα από τα μέλη της (εκπαιδευτικοί – μαθητές) δεν γνωρίζονται και επιπλέον ανήκουν σε διαφορετικές σχολικές μονάδες και περιοχές. Διαβάστε Περισσότερα

Έτοιμες τάξεις και άλλες αναβαθμίσεις και βελτιώσεις της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me

e-me_main

Μια πολύ σημαντική αναβάθμιση θα δουν οι χρήστες της e-me αυτή την εβδομάδα, που θα απλοποιήσει οριστικά τη διαδικασία πρόσκλησης μελών και δημιουργίας κυψελών-τάξεων: οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκουν πλέον στην e-me τα σχολεία και τα τμήματα όπου διδάσκουν, με έτοιμες τις λίστες με τους μαθητές/τριές τους για κάθε τμήμα, ώστε να μπορούν να στέλνουν εύκολα και μαζικά τις προσκλήσεις για συμμετοχή στις κυψέλες-τάξεις που δημιουργούν. Η δυνατότητα αυτή αποτελούσε αίτημα πολλών εκπαιδευτικών από την αρχή λειτουργίας της e-me και έγινε εφικτή μέσα από τη διασύνδεση της e-me με τις υπηρεσίες του ΠΣΔ και του myschool.

Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα υλοποιήθηκαν στην e-me πολλές και σημαντικές αναβαθμίσεις, βελτιώνοντας την ταχύτητα, την απόδοση και τη σταθερότητά της, ώστε να υποστηρίξει τον μεγάλο και αυξανόμενο αριθμό χρηστών και να προσφέρει μια πολύ θετική συνολική εμπειρία χρήστη, ενώ προστέθηκαν νέες λειτουργίες, ικανοποιώντας τις ανάγκες των μελών της.
Διαβάστε Περισσότερα

Κατάλογος εκπαιδευτικών λογισμικών σε ΕΛ/ΛΑΚ

opensoft_02

Η νέα έκδοση της υπηρεσίας «Κατάλογος εκπαιδευτικών λογισμικών σε ΕΛ/ΛΑΚ» αναβάθμισε τη λειτουργικότητα του προηγούμενου ιστότοπου και είναι διαθέσιμη στο URL https://opensoft.sch.gr/.

Το opensoft.sch.gr αποτελεί έναν ανανεωμένο και σύγχρονο κατάλογο Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα που απευθύνεται στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.

Σκοπός του είναι να καταγράψει και να κατηγοριοποιήσει είδη λογισμικού (freeware ή open source) που θα συμβάλουν στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος θεματικών εκπαιδευτικών περιοχών, όπως: Ανάγνωση, Αστρονομία, Μαθηματικά, Εφαρμογές Γραφείου, Πολυμέσα, Ζωγραφική κά. Κατηγοριοποιεί λογισμικά καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος θεματικών εκπαιδευτικών περιοχών, όπως Ανάγνωση, Αστρονομία, Μαθηματικά, Εφαρμογές Γραφείου, Πολυμέσα, Ζωγραφική κά.

Η πρόσβαση στο https://opensoft.sch.gr/ είναι ανοικτή και ελεύθερη. Διαβάστε Περισσότερα

Ανανεώθηκε η λίστα για την πρόσβαση χωρίς χρέωση δεδομένων (zero-rating) από κινητά δίκτυα, στις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία.

Ανανεώθηκε η λίστα για την πρόσβαση χωρίς χρέωση δεδομένων (zero-rating) από κινητά δίκτυα, στις ψηφιακές πλατφόρμες που χρησιμοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία.
Η πρόσβαση χωρίς χρέωση ισχύει για τις κάτωθι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση στα σχολεία. Διαβάστε Περισσότερα

Οδηγίες για τον τρόπο απόκτησης λογαριασμού ΠΣΔ από εκπαιδευτικό ΔΙΕΚ

Όλοι οι εκπαιδευτικοί σε ΔΙΕΚ μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό στο  Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
H διαδικασία βασίζεται  στην εγγραφή/υποβολή αιτήματος  λογαριασμού από τον/την εκπαιδευτικό ΔΙΕΚ και την έγκριση/επικύρωση από τον προϊστάμενο του ΙΕΚ. Διαβάστε Περισσότερα

Πρόοδος Αναβάθμισης των κυκλωμάτων πρόσβασης των σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σε συνεργασία με την εταιρία Cosmote, από τον Οκτώβριο 2019 έχει ξεκινήσει τη μαζική αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων διασύνδεσης των σχολείων σε πανελλαδικό επίπεδο.
Η δράση αφορά στη μετάβαση της υπηρεσίας ADSL 24 Mbps σε υπηρεσία  VDSL 50 Mbps σε περιοχές που διατίθεται η υπηρεσία αυτή, αλλά και τη μετατροπή όλων των ISDN γραμμών σε τύπου PSTN. Από τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνήθηκε η δράση να υλοποιηθεί χωρίς πρόσθετο κόστος στον ενιαίο λογαριασμό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Διαβάστε Περισσότερα