Κατάλογος εκπαιδευτικών λογισμικών σε ΕΛ/ΛΑΚ

Η νέα έκδοση της υπηρεσίας «Κατάλογος εκπαιδευτικών λογισμικών σε ΕΛ/ΛΑΚ» αναβάθμισε τη λειτουργικότητα του προηγούμενου ιστότοπου και είναι διαθέσιμη στο URL https://opensoft.sch.gr/

Το opensoft.sch.gr αποτελεί έναν ανανεωμένο και σύγχρονο κατάλογο Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα που απευθύνεται στην εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.

Σκοπός του είναι να καταγράψει και να κατηγοριοποιήσει είδη λογισμικού (freeware ή open source) που θα συμβάλουν στην αξιοποίηση και ενσωμάτωση Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος θεματικών εκπαιδευτικών περιοχών, όπως Ανάγνωση, Αστρονομία, Μαθηματικά, Εφαρμογές Γραφείου, Πολυμέσα, Ζωγραφική κά. Κατηγοριοποιεί λογισμικά καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος θεματικών εκπαιδευτικών περιοχών, όπως Ανάγνωση, Αστρονομία, Μαθηματικά, Εφαρμογές Γραφείου, Πολυμέσα, Ζωγραφική κά.

 

Η πρόσβαση στο https://opensoft.sch.gr/ είναι ανοικτή και ελεύθερη. Σκοπός του είναι η καταγραφή του ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισμικού και σε καμία περίπτωση δεν πραγματοποιείται διάθεση λογισμικού ή παραχωρείται άδεια χρήσης αυτού.

Χαρακτηριστικά

 • Το σύνολο των λογισμικών που παρουσιάζονται, ταξινομούνται στις επιμέρους κατηγορίες:
  1. Θεματική: πχ Μαθηματικά, Αστρονομία, Εφαρμογές Γραφείου κτλ
  2. Εκπαιδευτική Βαθμίδα: πχ Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια κτλ
  3. Λειτουργικό Σύστημα: πχ Windows, Linux, Android κτλ
 • Στην επιμέρους σελίδα παρουσίασης κάθε λογισμικού αναφέρονται εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες στην οποία εντάσσεται , ένα σύνολο χαρακτηριστικών όπως :
  Περιγραφή: Αναλυτικό Κείμενο στην ελληνική γλώσσα γενικής παρουσίασής του
  Χαρακτηριστικά:

– Άδεια χρήσης (πχ GNU/GPL)
– Γλώσσα προγραμματισμού για την ανάπτυξή του (πχ C++)
– Διαθέσιμη Γλώσσα (πχ Ελληνικά, Αγγλικά κτλ)

  Σύνδεσμοι: Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Δ/νση Μεταφόρτωσης, Forum / Mailing List, Οδηγών χρήσης

 • Εφαρμογή αναζήτησης, βάσει Θεματικής, Εκπαιδευτικής Βαθμίδας και Λειτουργικού Συστήματος αλλά και γενικής / ελεύθερης αναζήτησης με τη χρήση όρου
 • Σχεδιασμός φιλικός στις φορητές συσκευές όπως ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα (responsive design)
 • Blog Εκπαιδευτικού ΕΛΛΑΚ με εβδομαδιαία ανάρτηση ειδήσεων / νέων που αφορούν το λογισμικό ΕΛΛΑΚ στην εκπαίδευση
 • Σύνδεση με τα διαθέσιμα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Σχολικού Δικτύου

Φορέας Υλοποίησης ΠΣΔ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Επικοινωνία

Για προβλήματα, απορίες ή προτάσεις επικοινωνήστε μαζί μας στο email: opensoft@sch.gr
Μπορείτε επίσης, να χρησιμοποιείτε και το online σύστημα καταγραφής προβλημάτων στη διεύθυνση https://helpdesk.sch.gr/?category_id=9315