Έτοιμες τάξεις και άλλες αναβαθμίσεις και βελτιώσεις της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me

Μια πολύ σημαντική αναβάθμιση θα δουν οι χρήστες της e-me αυτή την εβδομάδα, που θα απλοποιήσει οριστικά τη διαδικασία πρόσκλησης μελών και δημιουργίας κυψελών-τάξεων: οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκουν πλέον στην e-me τα σχολεία και τα τμήματα όπου διδάσκουν, με έτοιμες τις λίστες με τους μαθητές/τριές τους για κάθε τμήμα, ώστε να μπορούν να στέλνουν εύκολα και μαζικά τις προσκλήσεις για συμμετοχή στις κυψέλες-τάξεις που δημιουργούν. Η δυνατότητα αυτή αποτελούσε αίτημα πολλών εκπαιδευτικών από την αρχή λειτουργίας της e-me και έγινε εφικτή μέσα από τη διασύνδεση της e-me με τις υπηρεσίες του ΠΣΔ και του myschool.

Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα υλοποιήθηκαν στην e-me πολλές και σημαντικές αναβαθμίσεις, βελτιώνοντας την ταχύτητα, την απόδοση και τη σταθερότητά της, ώστε να υποστηρίξει τον μεγάλο και αυξανόμενο αριθμό χρηστών και να προσφέρει μια πολύ θετική συνολική εμπειρία χρήστη, ενώ προστέθηκαν νέες λειτουργίες, ικανοποιώντας τις ανάγκες των μελών της.

Μεταξύ άλλων, αναβαθμίστηκαν οι εφαρμογές:

 • e-me assignments: Το πλέον δημοφιλές app της e-me για ανάθεση και παρακολούθηση εργασιών, υποβολή απαντήσεων και ανατροφοδοτήσεων, επανασχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εκ νέου, ώστε να αξιοποιεί με βέλτιστο τρόπο τους διαθέσιμους πόρους και να υποστηρίζει πολύ μεγάλο αριθμό χρηστών, διασφαλίζοντας επιπλέον υψηλή διαθεσιμότητα και σταθερότητα στη λειτουργία του.
 • e-me «Αρχεία»: To app της e-me για αποθήκευση και διαμοίραση αρχείων από για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς αναβαθμίστηκε ριζικά. Η μετάβαση της εφαρμογής από το λογισμικό ανοικτού κώδικα OwnCloud στο πιο σύγχρονο Nextcould βελτίωσε κατά πολύ την ταχύτητα και την απόδοση της, ώστε πλέον να αποτελεί ένα γρήγορο και σύγχρονο περιβάλλον μεταφόρτωσης, οργάνωσης και διαμοιρασμού αρχείων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους. Η εφαρμογή υποστηρίζει συνεργατικά αρχεία μαθητών/τριών μέσα σε κυψέλες (τάξεις). Παρέχει επίσης δυνατότητα συγχρονισμού αρχείων σε τοπικό περιβάλλον υπολογιστή, ενώ σύντομα θα υποστηρίζεται και σε φορητές συσκευές (κινητά, tablets) μέσω της εγκατάστασης της σχετικής εφαρμογής.
 • e-me blogs: Το app της e-me για τη δημιουργία και διαχείριση ιστολογίων επανασχεδιάστηκε, ώστε να απαιτεί λιγότερους πόρους για τη λειτουργία του, ενώ ενισχύθηκε η υποδομή του για βελτίωση της ταχύτητας και της διαθεσιμότητάς του.

Επίσης, πραγματοποιήθηκαν βελτιώσεις σε διάφορα τμήματα της e-me, όπως:

 • Προστέθηκε δυνατότητα επισύναψης αρχείων Scratch (.sb, .sb2, .sb3) και OpenOffice/LibreOffice (.odt, odp, ods κ.ά) σε εργασίες, απαντήσεις, ανατροφοδοτήσεις.
 • Η αρχική σελίδα της e-me αναδιαμορφώθηκε και ενημερώθηκε, ώστε να βρίσκει κανείς εκεί συγκεντρωμένο και οργανωμένο όλο το επιμορφωτικό και υποστηρικτικό υλικό (dschool.edu.gr/trainingmaterial/), καθώς και άλλα στοιχεία, όπως νέα και ανακοινώσεις, συχνές ερωτήσεις, σελίδες της e-me στα κοινωνικά δίκτυα, κανάλι της e-me στο YouTube κ.ά.

Όσον αφορά το υλικό επιμόρφωσης για την e-me, έχουν δημιουργηθεί πάνω από 100 βίντεο tutorials από την εκπαιδευτική κοινότητα της e-me που παρουσιάζουν και επεξηγούν όλες τις λειτουργίες και εφαρμογές της. Στον ιστοχώρο «e-me FROM ALL» στη διεύθυνση https://dschool.edu.gr/emefromall/, που δημιουργήθηκε από την ομάδα της e-me, θα βρείτε συγκεντρωμένα όλα τα επιμορφωτικά βίντεο που αναπτύσσονται για την e-me, από την εκπαιδευτική κοινότητα της e-me και όχι μόνο, καθώς και ιστοδιαλέξεις, μαθήματα και παρουσιάσεις.  Ο ιστοχώρος ενημερώνεται συνεχώς!

Τέλος, σύντομα η e-me θα διασυνδεθεί με την πλατφόρμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης webex μέσω του app «e-me webex» που αναπτύσσεται από την ομάδα της e-me, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα αφενός στους εκπαιδευτικούς να δημιουργούν ένα μάθημα (webex meeting) στο webex και να διαμοιράζουν τον σύνδεσμο απ’ ευθείας σε όλα τα μέλη της κυψέλης/τάξης τους και αφετέρου στους μαθητές/τριες, να έχουν συγκεντρωμένους και ταξινομημένους όλους τους συνδέσμους για τα μαθήματα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι e-me (e-me.edu.gr) είναι ένας ολοκληρωμένος ψηφιακός χώρος εργασίας και συνεργασίας για όλους τους μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνει ποικίλα ψηφιακά εργαλεία για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης. Σε ένα ασφαλές περιβάλλον με σύγχρονη και φιλική εμφάνιση, μπορείτε να συνεργάζεστε, να επικοινωνείτε, να αποθηκεύετε και να ανταλλάζετε αρχεία, να δημιουργείτε περιεχόμενο και να αναδεικνύετε την εργασία μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και σχολείων. Στην e-me έχετε τις παρακάτω δυνατότητες:

 • Διαμόρφωση προσωπικού προφίλ (ψηφιακής ταυτότητας)
 • Δημιουργία κοινωνικού δικτύου μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών (επαφές)
 • Δημιουργία χώρων (συν)εργασίας (κυψέλες) από μαθητές/τριες και από εκπαιδευτικούς. Μία κυψέλη μπορεί να αντιπροσωπεύει μια τάξη, ή ένα σχολείο ή μια ομάδα μαθητών/τριών ή εκπαιδευτικών που υλοποιούν μια εργασία
 • Επικοινωνία μέσω αναρτήσεων στον τοίχο της κυψέλης
 • Ειδοποιήσεις σε πραγματικό χρόνο από κυψέλες, χρήστες και εφαρμογές
 • Βιντεοκλήσεις, κλήσεις ήχου και αποστολή μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο μεταξύ επαφών
 • Προσωπικό χώρο αρχείων σε περιβάλλον υπολογιστικού νέφους (2 GB) (e-me Αρχεία)
 • Εύκολη ανάπτυξη διαδραστικών εκπαιδευτικών ψηφιακών πόρων, όπως ασκήσεων διαφόρων τύπων, quiz, διαδραστικών βίντεο, χρονολογίων, παιχνιδιών μνήμης κ.ά. (e-me content)
 • Δημιουργία και ανάθεση εργασιών σε μέλη κυψελών, υποβολή απαντήσεων, παρακολούθηση εργασιών, ανατροφοδότηση (e-me assignments)
 • Δημιουργία ηλεκτρονικού πορτφόλιο (e-portfolio) για μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς. Παρέχει δυνατότητες οργάνωσης, αποθήκευσης και τεκμηρίωσης επιλεγμένων εργασιών ή αρχείων και προβολής τους στο δημόσιο προφίλ
 • Δημιουργία ατομικών και συνεργατικών ιστολογίων και ιστολογίων κυψέλης (e-me blogs)
 • Προσωπικό αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων (myPhotodentro)
 • Δημιουργία «Πλάνου Τάξης»
 • Δημιουργία Δημοσκοπήσεων
 • Οnline λεξικά: Λεξικό Νοηματικής και ΕΛεΦυΣ: Εικονογραφημένο Λεξικό Φυσικής για το Σχολείο
 • Ημερολόγιο για οργάνωση εργασιών
 • Δυνατότητα προσωποποιημένης εμφάνισης αρχικής σελίδας (οργάνωση εφαρμογών σε φακέλους, επιλογή θέματος εμφάνισης, εικόνας φόντου κ.ά.)
 • Αποθετήριο μικροεφαρμογών για ενεργοποίηση στην πλατφόρμα (e-me store)

Η ψηφιακή εκπαιδευτική πλατφόρμα e-me σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού, στο πλαίσιο του έργου Ψηφιακό Σχολείο (dschool.edu.gr).