Πρόοδος Αναβάθμισης των κυκλωμάτων πρόσβασης των σχολείων στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο με πρωτοβουλία των Υπουργείων Παιδείας & Θρησκευμάτων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και σε συνεργασία με την εταιρία Cosmote, από τον Οκτώβριο 2019 έχει ξεκινήσει τη μαζική αναβάθμιση των τηλεπικοινωνιακών κυκλωμάτων διασύνδεσης των σχολείων σε πανελλαδικό επίπεδο. Η δράση αφορά στη μετάβαση της υπηρεσίας ADSL 24 Mbps σε υπηρεσία  VDSL 50 Mbps σε περιοχές που διατίθεται η υπηρεσία αυτή, αλλά και τη μετατροπή όλων των ISDN γραμμών σε τύπου PSTN. Από τα εμπλεκόμενα μέρη συμφωνήθηκε η δράση να υλοποιηθεί χωρίς πρόσθετο κόστος στον ενιαίο λογαριασμό του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Σήμερα και μετά την καθυστέρηση που προέκυψε λόγω του Covid-19, το ποσοστό υλοποίησης των αναβαθμίσεων ανέρχεται στο 99% του συνόλου των σχολείων τα οποία έχουν διαθεσιμότητα VDSL 50 Mbps, δηλαδή σε 7.028 σχολεία σε σύνολο 7.099 σχολείων στην περιοχή των οποίων διατίθεται πρόσβαση VDSL 50 Mbps.

Παράλληλα, όπου κρίνεται αναγκαίο, π.χ. σε σχολικά συγκροτήματα ή σε πολύ μεγάλα σχολεία προσφέρεται η περαιτέρω αναβάθμιση της υπηρεσίας σε VDSL 100 Mbps. Τέλος, γίνεται διαρκής αναζήτηση εφικτότητας υπηρεσίας VDSL 50 Mbps για τα σχολεία που δεν είχαν περιληφθεί αρχικά στη συγκεκριμένη δράση, καθώς τα δίκτυα οπτικών ινών των παρόχων συνεχώς επεκτείνονται.

Ως αποτέλεσμα παλαιότερων αναβαθμίσεων και της παρούσας δράσης, σήμερα υπάρχουν:

  • Σχολεία / σχολικά συγκροτήματα συνδεδεμένα με τα δίκτυα Οπτικών Ινών των Δήμων με ταχύτητα άνω των 100 Mbps, ποσοστό 10% (1.163 συνδέσεις)
  • Σχολεία συνδεδεμένα με υπηρεσία VDSL 50 ως 100 Mbps, ποσοστό 61% (7.028 σχολεία)
  • Σχολεία συνδεδεμένα με υπηρεσία ADSL 24 Mbps, ποσοστό 29% (3.295 σχολεία)*

* Το ποσοστό είναι δυναμικό και συνεχώς μειώνεται καθώς συνεχίζονται οι αναβαθμίσεις των κυκλωμάτων πρόσβασης.

Πηγή – περισσότερα: https://www.sch.gr/proodos-anavathmisis-ton-kyklomaton-prosvasis-ton-scholeion-sto-panellinio-scholiko-diktyo-2/