Έτοιμες τάξεις και άλλες αναβαθμίσεις και βελτιώσεις της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-me

e-me_main

Μια πολύ σημαντική αναβάθμιση θα δουν οι χρήστες της e-me αυτή την εβδομάδα, που θα απλοποιήσει οριστικά τη διαδικασία πρόσκλησης μελών και δημιουργίας κυψελών-τάξεων: οι εκπαιδευτικοί θα βρίσκουν πλέον στην e-me τα σχολεία και τα τμήματα όπου διδάσκουν, με έτοιμες τις λίστες με τους μαθητές/τριές τους για κάθε τμήμα, ώστε να μπορούν να στέλνουν εύκολα και μαζικά τις προσκλήσεις για συμμετοχή στις κυψέλες-τάξεις που δημιουργούν. Η δυνατότητα αυτή αποτελούσε αίτημα πολλών εκπαιδευτικών από την αρχή λειτουργίας της e-me και έγινε εφικτή μέσα από τη διασύνδεση της e-me με τις υπηρεσίες του ΠΣΔ και του myschool.

Επιπλέον, το τελευταίο διάστημα υλοποιήθηκαν στην e-me πολλές και σημαντικές αναβαθμίσεις, βελτιώνοντας την ταχύτητα, την απόδοση και τη σταθερότητά της, ώστε να υποστηρίξει τον μεγάλο και αυξανόμενο αριθμό χρηστών και να προσφέρει μια πολύ θετική συνολική εμπειρία χρήστη, ενώ προστέθηκαν νέες λειτουργίες, ικανοποιώντας τις ανάγκες των μελών της.
Διαβάστε Περισσότερα