Αξιοποιήστε σχέδια μαθήματος με τη νέα έκδοση LAMS στο ΠΣΔ

lams_logo

Η νέα έκδοση (v4.0) της Υπηρεσίας Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (Lams) είναι διαθέσιμη στο URL https://lams.sch.gr/.
Η βασική ιδέα της υπηρεσίας είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι είναι οργανωμένοι σε συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες συνεργάζονται, παίζουν ρόλους και παίρνουν μέρος σε ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες.

Με την υπηρεσία αυτή, η οποία έχει στόχο τη σχεδίαση, τη διαχείριση και την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων μέσω του διαδικτύου, οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν σχέδια μαθημάτων, τα οποία οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να διεκπεραιώσουν. Τα σχέδια αυτά αποτελούνται από δραστηριότητες στις οποίες ο εκπαιδευόμενος αλληλοεπιδρά με τον εκπαιδευτικό αλλά και με τους άλλους εκπαιδευόμενους που συμμετέχουν. Παραδείγματα τέτοιων δραστηριοτήτων είναι οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, η συνομιλία (chat), οι ερωτήσεις και απαντήσεις, το σημειωματάριο, ο πίνακας ανακοινώσεων, η συζήτηση (Forum) κ.α. Διαβάστε Περισσότερα

Αξιοποιήστε σχέδια μαθήματος της κοινότητας χρηστών LAMS στην υπηρεσία του ΠΣΔ

woman-789146_640

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την καλύτερη υποστήριξη της διδασκαλίας έχει θέσει στη διάθεση της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας την Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (http://lams.sch.gr). Η υπηρεσία είχε παρουσιαστεί σε προηγούμενο άρθρο του περιοδικού μας που μπορείτε να δείτε εδώ. Σε αυτό το άρθρο θα περιγράψουμε πως μπορείτε να εισάγετε στο δικό σας μάθημα στην υπηρεσία Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων του ΠΣΔ, σχέδια μαθήματος που έχουν ετοιμάσει μέλη της κοινότητας χρηστών LAMS. Το λογισμικό LAMS έχει μια μεγάλη κοινότητα χρηστών, η οποία είναι ενεργή και μπορεί να σας διευκολύνει για τη διδασκαλία του μαθήματός σας.  Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο χρηστών LAMS… Διαβάστε Περισσότερα

Υποστήριξη εκπαιδευτικής καινοτομίας με το LAMS

lams-01

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την καλύτερη υποστήριξη της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών θέτει στη διάθεση της ελληνικής εκπαιδευτικής κοινότητας την Υπηρεσία Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων (http://lams.sch.gr). Σκοπός της είναι να διευκολύνει τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία σχεδίων μαθημάτων και στη διεκπεραίωσή τους από τους εκπαιδευόμενους. Τα σχέδια αυτά έχουν τη μορφή διαγραμμάτων ροής της αλληλουχίας των μαθησιακών δραστηριοτήτων που αποτελούν ένα σχέδιο μαθήματος. Διαβάστε Περισσότερα