Σχολεία της Μεσσήνης, Λιβαδειάς, Ορχομενού, Θήβας, Γιάννουλης και Φαλάνης Λάρισας στο δίκτυο οπτικών ινών

psd_man117

Συνεχίζεται η διασύνδεση των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μέσω των δημοτικών δικτύων οπτικών ινών (ΜΑΝ). Κατά το 1ο εξάμηνο 2016 ολοκληρώθηκε η διασύνδεση των οπτικών δικτύων των πόλεων Μεσσήνης, Λιβαδειάς, Ορχομενού, Θήβας, Γιάννουλης και Φαλάνης Λάρισας με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Με τη διασύνδεση αυτή παρέχεται ατελώς πρόσβαση υπερυψηλής ταχύτητας στο Διαδίκτυο σε 33 σχολεία καθώς και στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης στις παραπάνω περιοχές. Η διασύνδεση Μητροπολιτικών Δικτύων Οπτικών Ινών με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο υλοποιείται μέσω κυκλώματος υπερυψηλής ταχύτητας του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ, https://grnet.gr/). Σε πόλεις που δεν υπάρχει σημείο παρουσίας… Διαβάστε Περισσότερα