Μητρώο Υποστηρικτικών δομών – Μη Σχολικών Μονάδων του ΠΣΔ

mm_sch_sus

Η αναβαθμισμένη έκδοση της υπηρεσίας «Μητρώο Υποστηρικτικών δομών – Μη Σχολικών Μονάδων» (ΠΣ SUS) είναι διαθέσιμη στο URL https://mm.sch.gr/sus/ Το ΠΣ Μητρώο Υποστηρικτικών δομών – Μη Σχολικών Μονάδων έχει δημιουργηθεί για να αποτελεί για το ΠΣΔ  ένα  πληροφοριακό σύστημα με στόχο τη καταγραφή αυτών των δομών της εκπαίδευσης που διασυνδέει το ΠΣΔ και δεν υποστηρίζονται από το ΠΣ Myschool. Παρέχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης στοιχείων (Γενικά, Επικοινωνίας) από τις ίδιες τις μονάδες ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα αυτά είναι έγκυρα, επίκαιρα και συνεπή, πάνω στα οποία μπορεί να αναφερθεί οποιοδήποτε άλλο υποσύστημα διαχείρισης πληροφορίας του ΠΣΔ.που εξυπηρετεί το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Δεν καταχωρεί άλλα δεδομένα τύπου… Διαβάστε Περισσότερα