Ηλεκτρονικά Σχολικά Περιοδικά και Εφημερίδες για ομαδικές εργασίες μαθητών

Screen Shot 03-30-15 at 06.16 PMΗ υπηρεσία Ηλεκτρονικών Σχολικών Περιοδικών και Εφημερίδων http://schoolpress.sch.gr προσφέρεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο στα μέλη της σχολικής κοινότητας της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εκπαιδευτικοί και μαθητές που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο μπορούν να δημιουργήσουν και να δημοσιεύσουν ηλεκτρονικά περιοδικά και να προβάλλουν το περιεχόμενο τους στο Διαδίκτυο.  Η υπηρεσία διαθέτει μέχρι σήμερα περισσότερα από 900 περιοδικά, στα οποία έχουν δημοσιευθεί περισσότερα από 12.000 άρθρα.

Η χρησιμότητα ενός σχολικού ηλεκτρονικού περιοδικού ή εφημερίδας βασίζεται κυρίως στη δυνατότητα συνεργασίας που προσφέρει σε μία ομάδα με κοινούς μαθησιακούς στόχους, αλλά και στη δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων της ομάδας κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί θετικά στην επίτευξη των στόχων της ομάδας. Οι μαθητές μπορούν να καλλιεργήσουν τις αξίες της υπευθυνότητας και της συνεργατικότητας. Επιπλέον, οι μαθητές συχνά επιθυμούν να δουν τις εργασίες τους δημοσιευμένες, καθώς με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνονται να εκφραστούν, να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις ικανότητες στον γραπτό λόγο.

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα χρήσης με βάση το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η υπηρεσία για την υλοποίηση ομαδικών εργασιών από τους μαθητές, όπως είναι οι Ερευνητικές Εργασίες στο Λύκειο.

Έστω ότι στα πλαίσια ενός μαθήματος, ο εκπαιδευτικός καλεί τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό τεύχος περιοδικού ως μηνιαία ομαδική εργασία. Οι ομάδες είναι π.χ. των 6 ατόμων και βαθμολογούνται ατομικά. Εντός των ομάδων θα μπορούσα να οριστούν οι εξής υποομάδες:

– Ένα άτομο ως Αρχισυντάκτης
– Δύο Άτομα ως Συντάκτες
– Δύο άτομα ως Συνεργάτες
– Ένα Άτομο ως Συνδρομητής

 

Screen Shot 03-30-15 at 06.20 PM

Οι υποστηριζόμενοι ρόλοι χρηστών και οι δυνατότητές τους

 

Ο Αρχισυντάκτης καλείται να ορίσει τη θεματολογία του περιοδικού, να ορίσει τις στήλες και τις σελίδες του περιοδικού και να αποφασίσει για τις χρονικές προθεσμίες. Οι Συντάκτες καλούνται να συντάξουν άρθρα μέσα από υλικό που θα τους δοθεί από τους Συνεργάτες. Οι Συνεργάτες καλούνται να μαζέψουν το απαραίτητο υλικό, συμπεριλαμβανομένων των πολυμέσων (φωτογραφίες, βίντεο κτλ), που σχετίζεται με την θεματολογία που έχει επιλέξει ο Αρχισυντάκτης και να το παραδώσουν στους Συντάκτες. Ο Συνδρομητής καλείται να αξιολογήσει τα άρθρα και να τα σχολιάσει αναλόγως, συντάσσοντας μία κριτική για όλο το περιοδικό συνολικά.

Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να καλέσει όλους τους μαθητές να διαβάσουν τα περιοδικά των άλλων ομάδων και να τα βαθμολογήσουν, ενώ φυσικά δεν θα μπορούσαν να βαθμολογήσουν άρθρα που έχουν δημοσιευτεί από τη δική τους ομάδα. Στην περίπτωση που το σχολείο διατηρεί το δικό του περιοδικό, το άρθρο με τις περισσότερους ψήφους θα μπορούσε να δημοσιευτεί εκεί.

Δείτε περισσότερα για τη δημιουργία και διαχείριση Ηλεκτρονικών Περιοδικών και Εφημερίδων στη σελίδα βοήθειας της υπηρεσίας http://schoolpress.sch.gr/help/ και στον οδηγό χρήσης της υπηρεσίας διαθέσιμο εδώ http://schoolpress.sch.gr/wp-content/themes/arras-child/download.php.