Μητρώο Υποστηρικτικών δομών – Μη Σχολικών Μονάδων του ΠΣΔ

mm_sch_sus

Η αναβαθμισμένη έκδοση της υπηρεσίας «Μητρώο Υποστηρικτικών δομών – Μη Σχολικών Μονάδων» (ΠΣ SUS) είναι διαθέσιμη στο URL https://mm.sch.gr/sus/ Το ΠΣ Μητρώο Υποστηρικτικών δομών – Μη Σχολικών Μονάδων έχει δημιουργηθεί για να αποτελεί για το ΠΣΔ  ένα  πληροφοριακό σύστημα με στόχο τη καταγραφή αυτών των δομών της εκπαίδευσης που διασυνδέει το ΠΣΔ και δεν υποστηρίζονται από το ΠΣ Myschool. Παρέχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης στοιχείων (Γενικά, Επικοινωνίας) από τις ίδιες τις μονάδες ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα αυτά είναι έγκυρα, επίκαιρα και συνεπή, πάνω στα οποία μπορεί να αναφερθεί οποιοδήποτε άλλο υποσύστημα διαχείρισης πληροφορίας του ΠΣΔ.που εξυπηρετεί το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Δεν καταχωρεί άλλα δεδομένα τύπου… Διαβάστε Περισσότερα

Αναβαθμισμένη υπηρεσία «Χάρτης μονάδων εκπαίδευσης» του ΠΣΔ

Map-Banner-square

Η αναβαθμισμένη έκδοση της υπηρεσίας «Χάρτης Μονάδων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου », είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://maps.sch.gr Περιέχει όλες τις μονάδες, σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές υποστηρικτικές μονάδες όλης της Ελλάδας, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, δοσμένες σε γεωγραφικό υπόβαθρο OpenStreetMap. Η υπηρεσία ΠΣΔ Maps στοχεύει και απευθύνεται : στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής και μη κοινότητας για τα γεωγραφικά δεδομένα των μονάδων εκπαίδευσης και τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας τους σε χρήστες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την παρεχόμενη πληροφορία στα Helpdesk των Φορέων Υλοποίησης του ΠΣΔ για τη διευκόλυνση του υποστηρικτικού τους έργου Οι βασικές δυνατότητες χρήσης είναι οι παρακάτω… Διαβάστε Περισσότερα