Υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων και Ανανέωση Όρων Χρήσης

Σας ενημερώνουμε για την αλλαγή των όρων  χρήσης στην υπηρεσία Φιλοξενίας ιστοσελίδων/εφαρμογών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (https://webhost.sch.gr).

Oι νέοι όροι έχουν αναρτηθεί αντικαθιστώντας τους προηγουμένους στη σελίδα της υπηρεσίας  https://www.sch.gr/services/webhost και ειδικότερα στη https://www.sch.gr/webhost/terms

Εφιστούμε την προσοχή σας στους νέους όρους στα ακόλουθα σημεία :

στην ενότητα (2) που αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα στα προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.
στην ενότητα (3) που αφορά ασφάλεια πληροφοριών. Διαβάστε Περισσότερα