Αναβαθμισμένη υπηρεσία «Χάρτης μονάδων εκπαίδευσης» του ΠΣΔ

Η αναβαθμισμένη έκδοση της υπηρεσίας «Χάρτης Μονάδων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου », είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://maps.sch.gr Περιέχει όλες τις μονάδες, σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές υποστηρικτικές μονάδες όλης της Ελλάδας, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, δοσμένες σε γεωγραφικό υπόβαθρο OpenStreetMap. Η υπηρεσία ΠΣΔ Maps στοχεύει και απευθύνεται : στην ενημέρωση της εκπαιδευτικής και μη κοινότητας για τα γεωγραφικά δεδομένα των μονάδων εκπαίδευσης και τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας τους σε χρήστες που επιθυμούν να αξιοποιήσουν την παρεχόμενη πληροφορία στα Helpdesk των Φορέων Υλοποίησης του ΠΣΔ για τη διευκόλυνση του υποστηρικτικού τους έργου Οι βασικές δυνατότητες χρήσης είναι οι παρακάτω… Διαβάστε Περισσότερα