Καλή σχολική χρονιά!

9ο Δημ.Σχολείο Αλεξ/πολης, Α/θμια Εκπ/ση, Διάφορα Δεν υπάρχουν σχόλια »

Εύχομαι σε όλους μας, μαθητές,εκπαιδευτικούς και γονείς, παρά τις φετινές δυσκολίες,μια ΚΑΛΗ, ΑΣΦΑΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ  ΜΕ ΥΓΕΙΑ!!!

 

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου(9/9/2020)Αποσπάσεις-Τοποθετήσεις

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου (9/9/2020) αποφασίστηκαν οι παρακάτω αποσπάσεις-τοποθετήσεις εκπαιδευτικών:

Για τα ονόματα δείτε:Αποσπάσεις 9-9-2020

Στην ίδια συνεδρίαση έγιναν και οι διαθέσεις εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για τη συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου.

Για τις διαθέσεις δείτε:Διαθέσεις 9-9-2020

Πίνακας υποψηφίων διευθυντών 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ανακοινώθηκε από τη Δ/νση Π.Ε. Έβρου, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Επιλογής και όπως προβλέπεται από το άρθρο 28,παρ.1 του Ν.4547/2018, ο πίνακας υποψηφίων διευθυντών για την πλήρωση κενής θέσης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ορεστιάδας.

Ο πίνακας αφορά τους υποψηφίους που έχουν τα τυπικά προσόντα και έγιναν δεκτοί στη διαδικασία επιλογής. Έχει καταρτιστεί κατ’ αλφαβητική σειρά και οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ανάρτησή του.

Για τον πίνακα δείτε:Pinakas_dieyth_7ou_d_s_orest

Συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου (4/9/2020)-Αποφάσεις

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Στη συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου,στις 4/9/2020 αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

1.Τροποποίηση διαθέσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών για τη συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου.

Για την απόφαση δείτε:Τροποποίηση διαθέσεων αναπληρωτών

2.Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που αποσπάστηκαν από άλλα ΠΥΣΔΕ και από διάθεση στο ΠΥΣΠΕ Έβρου.

Για την απόφαση δείτε:Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών

Τοποθετήσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2020-2021

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από τη Δ/νση Π.Ε Έβρου ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2020-2021.

1. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών ΟΠΣ 5069633

2. Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ΟΠΣ 5069645

3. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης, 2020-2021 ΟΠΣ 5069631

4. Πρόγραμμα Εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης ΟΠΣ 5069645 (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

5. Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης ΟΠΣ 5069633 (ΕΕΠ-ΕΒΠ)

6. Πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων – Μειονοτικά -ελληνόγλωσσο πρόγραμμα

7. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2020-2021 ΟΠΣ 5069632 (ΕΕΠ)

8. Πρόσληψη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού με Πράξεις Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)

9.ΕΝΙΑΙΟΣ ΤΥΠΟΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 2020-2021 ΟΠΣ 5069634

Προσωρινές τοποθετήσεις των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής

Α/θμια Εκπ/ση, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Το ΠΥΣΠΕ  Έβρου σε σημερινή του συνεδρίαση(28/08/2020) τοποθέτησε τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2020-21.

Οι αναπληρωτές Γενικής Αγωγής(ΠΕ 60, ΠΕ 70 και Ειδικοτήτων), καθώς και ΕΑΕ και Παράλληλης Στήριξης θα τοποθετηθούν με ευθύνη και απόφαση της  Διευθύντριας Εκπαίδευσης Ν.Έβρου.

Για τις τοποθετήσεις των νεοδιόριστων  δείτε:ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΑΕ

Προσλήψεις προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών-Δήλωση τοποθέτησης

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Α. Καλούνται οι Αναπληρωτές Εκπαιδευτικοί, Ε.Π.Π και Ε.Β.Π οι οποίοι προσλήφθηκαν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου για την κάλυψη εκπαιδευτικών και υποστηρικτικών αναγκών των σχολικών της μονάδων, κατά το σχολικό έτος 2020-2021, και βάσει των διατάξεων της υπ. αριθ. Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης, να υποβάλουν τη σχετική δήλωση τοποθέτησης καθώς και το απογραφικό δελτίο Αναπληρωτή/Ε.Π.Π. και Ε.Β.Π. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και την Παρασκευή 28/08/2020 και ώρα 11:00.

Διεύθυνση e-mail αποστολής των εντύπων: [mail@dipe.evr.sch.gr]

Θέμα του μηνύματος: Αποστολή απογραφικού δελτίου και δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτή

Υπόμνημα του μηνύματος: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Στην δήλωση τοποθέτησης πρέπει να δηλωθούν, κατά σειρά προτίμησης, όλες οι σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων που διατίθενται προς κάλυψη.

Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος.

Αποκλειστικό κριτήριο τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. σε σχολεία της ίδιας περιοχής πρόσληψης αποτελεί η σειρά κατάταξης στους αξιολογικούς πίνακες του Α.Σ.Ε.Π., βάσει της οποίας και διενεργήθηκε η πρόσληψη. Ειδικά στην Ε.Α.Ε., κατά τη διαδικασία τοποθέτησης προηγούνται οι προσληφθέντες από τους κύριους πίνακες, ακολουθούν αυτοί από τους επικουρικούς και, έπονται αυτοί από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης. (άρθρο 5 παράγραφος 10 της αριθ. Αριθμ. 104627/ΓΔ5/07/08/2020 (ΦΕΚ 3344 τ.Β.10-08-2020) Υπουργικής Απόφασης)

♦ Λήψη των δικαιολογητικών

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΕΣΠΑ

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΠΔΕ

♦ Λήψη της απογραφής και δήλωσης τοποθέτησης ΠΕΠ Εξειδικευμένη

♦ Λήψη των λειτουργικών κενών:

1.Εκπαιδευτικοί Γενικής εκπαίδευσης όλων των κλάδων (27/08/2020 Διόρθωση στον κλάδο ΠΕ11)

Ομάδες Σχολείων-ΔιαθέσειςΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

2.Εκπαιδευτικοί/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. για Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής (27/08/2020 Διόρθωση στον κλάδο ΠΕ91.01)

3.Εκπαιδευτικοί (ΠΕ70, ΠΕ60) Παράλληλης Στήριξης

4.Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ΠΕΠ Εξειδικευμένης

5.Σχολικοί Νοσηλευτές Εξειδικευμένης

Β. Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Προσλήψεις αναπληρωτών Εκπαιδευτικών διδακτικού έτους 2020-21

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκε η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών  για το διδακτικό έτος 2020-2021

Συγκεκριμένα αναφέρει το  δελτίο τύπου:

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:

α) 5.405 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

 β) 10.017 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη γενική εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία στα οποία θα τοποθετηθούν, με απόφαση των Διευθυντών Εκπαίδευσης, από την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020.

Εντός της ως άνω προθεσμίας και οι προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία απευθείας στο ΚΕΣΥ πρόσληψής τους.

Τέλος, όλοι οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης προκειμένου να ενημερώνονται για τη διαδικασία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες.

Για τη διεύθυνση Π.Ε. Έβρου ανακοινώθηκαν οι παρακάτω προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών στη Γενική και Ειδική Αγωγή.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕ ΕΒΡΟΥ

 

Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Η ανάληψη υπηρεσίας στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών ΕΑΕ(για λόγους διευκόλυνσης) θα πραγματοποιείται μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (2551355345). Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προσέρχονται με συμπληρωμένα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.

Οι διοριζόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης διορισμού.

Λήψη ΦΕΚ με τα ονόματα

Λήψη της λίστας δικαιολογητικών

Λήψη του εντύπου στοιχείων

Λήψη της υπεύθυνης δήλωσης

Λήψη της αίτησης για αναγν. προϋπηρεσίας

Λήψη της αίτησης για συνάφεια μεταπτυχιακού

Λήψη για Υ.Δ. οικογενειακού επιδόματος

Λήψη της δήλωσης περιουσιακή κατάστασης

Τα Λειτουργικά κενά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τμήματα Ένταξης Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Έβρου που μπορούν να δηλώσουν οι εκπαιδευτικοί είναι τα παρακάτω:

Λήψη του πίνακα κενών

Αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου(νέες αιτήσεις)

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ύστερα από την ολοκλήρωση της Α’ φάσης των αποσπάσεων, όσοι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αποσπαστούν από τη σχολική τους μονάδα σε άλλη σχολική μονάδα εντός του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Έβρου μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση. Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στο διάστημα μέχρι 6 Αυγούστου 2020 δεν θα λαμβάνονται πλέον υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναφέρουν τους λόγους για τους οποίους αιτούνται απόσπαση και η αίτησή τους να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά βάσει των οποίων μοριοδοτούνται, λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθ. 47130/Ε2/16-04-2020 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν τα δικαιολογητικά στην Α’ φάση των αποσπάσεων και δεν υπάρχει κάποια μεταβολή σε αυτά δεν απαιτείται να τα υποβάλουν εκ νέου.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στη Διεύθυνση Π.Ε. Έβρου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dipeevr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355316).

Για την αίτηση δείτε:ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ


© 2020 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση