Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών και αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Έβρου (30/08/2019)

Τοποθετήσεις αποσπασμένων εκπαιδευτικών,αποσπάσεις εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου και τοποθετήσεις εκπαιδευτικών που ήταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ  Έβρου.

Για τα ονόματα δείτε παρακάτω:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΔΑΣΚΑΛΩΝ_2019_2020-ΑΝΑΚ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ_2019_2020 ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ_ΣΜΕΑΕ_2019_2020

Υπενθυμίζεται ότι οι αποσπάσεις είναι εκτελεστές μόνο όταν αντικατασταθεί ο εκπαιδευτικός στη σχολική μονάδα από την οποία αποσπάται.

Μετά τις τοποθετήσεις-αποσπάσεις  τα λειτουργικά κενά σε εκπαιδευτικούς ΠΕ70 και ΠΕ60 διαμορφώνονται ως εξής:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70 _ΠΕ60

Τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Γ’ φάση)-Λειτουργικά κενά

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ Έβρου έγιναν οι τοποθετήσεις των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών (Γ’ φάση) ΠΕ70, ΠΕ60 και οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων ΠΕ11 και ΠΕ79.01  καθώς και η διαπίστωση των εναπομείναντων  λειτουργικών κενών.

Λήψη του πίνακα των τοποθετήσεων υπεράριθμων

Λήψη του πίνακα των λειτουργικών κενών  ΠΕ70, ΠΕ60, ΕΑΕ

Λήψη του πίνακα των λειτουργικών κενών Ειδικοτήτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αποσπάσεις σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης εντός ΠΥΣΠΕ Έβρου για το διδακτικό έτος 2019-2020

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ11 που επιθυμούν να
αποσπαστούν σε λειτουργικά κενά σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Τμήματα Ένταξης , να υποβάλλουν
αίτηση στη   Διεύθυνση  Π.Ε. Έβρου μέχρι την Παρασκευή 30-08-2019.

Για την πρόσκληση δείτε: Λήψη του εγγράφου

Τοποθέτηση λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών και πρόσκληση υποβολής δηλώσεων των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση – Γ φάση

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60 και ΠΕ11 που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες που είναι τοποθετημένοι οργανικά και δεν κατέστη δυνατό να τοποθετηθούν σε σχολική μονάδα της ίδιας ή όμορης ομάδας σχολείων με αυτό στο οποίο χαρακτηρίσθηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων στα εναπομείναντα λειτουργικά κενά. Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346), μέχρι την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 και ώρα 10:00. Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες. Σε περίπτωση υποβολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη λήψη της.

Λήψη της πρόσκλησης

Λήψη της δήλωσης

Λήψη του πίνακα των τοποθετήσεων υπεράριθμων

Λήψη του πίνακα των λειτουργικών κενών κλάδου ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06, ΠΕ11, σε ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης του Υπεύθυνου Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού (Φ.Α.ΣΧ.Α) της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Τρίτη 20-08-2019 έως και τη Δευτέρα 02-09-2019.

Λήψη της πρόσκλησης (Διαύγεια)

Λήψη της αίτησης

Λήψη της υπεύθυνης δήλωσης

Λήψη ΦΕΚ (Ε.Τ.)

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν, να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης του Υπεύθυνου Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά εντός προθεσμίας που ορίζεται από την Τρίτη 20-08-2019 έως και τη Δευτέρα 02-09-2019.

Λήψη της πρόσκλησης (Διαύγεια)

Λήψη της αίτησης

Λήψη της υπεύθυνης δήλωσης

Λήψη ΦΕΚ (Ε.Τ.)

Προγραμματισμός συνεδριάσεων ΠΥΣΠΕ Έβρου

Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »
27/8/2019 
Τακτοποίηση λειτουργικών υπεραριθμιών
Προσωρινή τοποθέτηση όσων είναι στη διάθεση(ΠΕ11 και ΠΕ79.01)
29/8/2019
Τακτοποίηση λειτουργικών υπεραριθμιών (Γ΄ φάση)
30/8/2019
Αποσπάσεις/τοποθετήσεις ειδικών κατηγοριών
Αποσπάσεις/τοποθετήσεις συζύγων στρατιωτικών (άρθρο 21α του Ν. 2946/2001)
Αποσπάσεις/τοποθετήσεις (ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ86, ΠΕ06)
Αποσπάσεις/τοποθετήσεις σε ΣΜΕΑΕ και τμήματα ένταξης (εκπαιδευτικών ΕΑΕ)
2/9/2019
Αποσπάσεις/τοποθετήσεις σε ΣΜΕΑΕ και τμήματα ένταξης (παρ. 4 του άρθρου 21 του Ν. 3699/2008)
5/9/2019
Αποσπάσεις/τοποθετήσεις κοινών ειδικοτήτων (ΠΕ11, ΠΕ05, ΠΕ07)

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων επιλογής σχολικών μονάδων των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ06 και ΠΕ11 που χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες που είναι τοποθετημένοι οργανικά, να υποβάλλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων για τοποθέτηση.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ιδιοχείρως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail@dipe.evr.sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346), μέχρι την Τρίτη 27 Αυνούστου 2019 και ώρα 12:00. 

Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες. Σε περίπτωση υποβολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, παρακαλούμε να επιβεβαιώσετε τη λήψη της.

Λήψη της πρόσκλησης

Λήψη λειτουργικών υπεραριθμιών – ονομαστικός χαρακτηρισμός

Λήψη του πίνακα των λειτουργικών κενών

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70, ΠΕ60, ΠΕ73,ΠΕ11 και ΠΕ06 που ανήκουν οργανικά στις σχολικές μονάδες του επισυναπτόμενου πίνακα, στις οποίες διαπιστώθηκαν λειτουργικές υπεραριθμίες, να δηλώσουν μόνο αν επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, το αργότερο μέχρι την  Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 και ώρα 12:00.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν  ιδιοχείρως στη Γραμματεία του ΠΥΣΠΕ Έβρου, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (dipeevr@sch.gr) ή με τηλεομοιοτυπία (2551355346). Σε κάθε περίπτωση οι αιτήσεις πρέπει να είναι ενυπόγραφες.
Σε περίπτωση  υποβολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία, παρακαλείσθε να επιβεβαιώνετε τη λήψη της.
Οι Διευθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/νες των σχολικών μονάδων στις οποίες  διαπιστώνονται λειτουργικές υπεραριθμίες οφείλουν να ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς της σχολικής τους μονάδας προκειμένου να υποβάλουν την υπεύθυνη δήλωση λειτουργικής  υπεραριθμίας.

Λήψη της πρόσκλησης (Συνεργατικά έγγραφα)

Λήψη της αίτησης (Συνεργατικά έγγραφα)

Λήψη του πίνακα των λειτουργικών υπεράριθμων (Συνεργατικά έγγραφα) – Ανακοινοποίηση στο ορθό

Λήψη του πίνακα των λειτουργικών κενών (Συνεργατικά έγγραφα)

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ

Α/θμια Εκπ/ση, Ανακοινώσεις, ΠΥΣΠΕ ΕΒΡΟΥ Δεν υπάρχουν σχόλια »

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν χθες 02/08/2019 οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, ΣΜΕΑΕ, ΕΕΕΕΚ και ΚΕΣΥ, για το διδακτικό έτος 2019-2020.

Από τις 3.520 αιτήσεις Γενικής Αγωγής ικανοποιήθηκαν 2.828 ποσοστό 80,34% και από τις 265 Ειδικής Αγωγής ικανοποιήθηκαν 237 αιτήσεις ποσοστό 89,43%

Για τα ονόματα δείτε:

Πίνακας Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Γενικής Αγωγής σε μορφή xls 

Πίνακας Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής σε μορφή xls

Για την υποβολή ενστάσεων, το ηλεκτρονικό σύστημα θα είναι ανοικτό από τη Δευτέρα, 05-08-2019 για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες  έως και την Παρασκευή, 09-08-2019 και ώρα 15:00.

Για την υποβολή αιτήσεων ανάκλησης απόσπασης, το ηλεκτρονικό σύστημα θα παραμείνει ανοικτό έως και τις 19-08-2019 και ώρα 15:00.


© 2019 Μαντώ Νίκου-Αιρετός ΠΥΣΠΕ Έβρου.
   Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
RSS άρθρων RSS Σχολίων Σύνδεση