Στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΠΕ  Έβρου (30/06/2023) πραγματοποιήθηκαν οι  τοποθετήσεις -βελτιώσεις θέσεων των εκπαιδευτικών όλων των κλάδων
της  Δ.Π.Ε. Έβρου (ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ60, ΠΕ70 ΠΕ70.50, ΠΕ71, ΠΕ73,
ΠΕ79.01, ΠΕ86, ΠΕ91.01).

Λήψη της ανακοίνωσης

Τοποθετήσεις-βελτιώσεις Γενικής Αγωγής

Εναπομείναντα κενά Γενικής Αγωγής

Τοποθετήσεις-βελτιώσεις Ειδικής Αγωγής

Εναπομείναντα κενά Ειδικής Αγωγής

► Πρόσκληση για υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης τοποθέτησης σε εναπομείναντα κενά

Λήψη της πρόσκλησης

Λήψη του πίνακα με τους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής που δεν τοποθετήθηκαν

Λήψη της αίτησης