Ενημέρωση γονέων για επίδοση μαθητών 2020-21

Ενημέρωση γονέων για επίδοση μαθητών 2020-21

Αγαπητοί γονείς

Λόγω των μέτρων προστασίας για τον Covid-19, η ενημέρωσή σας για την επίδοση των παιδιών σας θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας Webex στις ηλεκτρονικές τάξεις των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι το αίτημα πρόσβασης στην ηλεκτρονική τάξη του εκπαιδευτικού θα γίνεται με το όνομα του μαθητή.