Ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων για την επίδοση των μαθητών-τριών

Ενημέρωση των γονέων-κηδεμόνων για την επίδοση των μαθητών-τριών 2021-22

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών-μαθητριών του σχολείου μας,

Θα μπορείτε να ενημερώνεσθε από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας για την επίδοση των παιδιών σας κατά τις ημέρες και ώρες που αναγράφονται παρακάτω.

( Δείτε τις παρακάτω εικόνες)

γονεων