Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2004 – γεννημένων το 2003 για κατάθεση ΔΑ

Πρόσκληση παρουσίασης στρατευσίμων κλάσης 2004 – γεννημένων το έτος 2003 για κατάθεση Δελτίων Απογραφής (ΔΑ).

  Πρόσκληση για κατάθεση ΔΑ