Οδηγίες κατάθεσης Δελτίου Απογραφής κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2024 – (ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2003)

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2024 (γεννημένοι το έτος 2003), είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2021 (από 02 Ιανουαρίου 2021 έως και 31 Μαρτίου 2021).

   ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΙ 2024 -ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ 2003