Μήνυμα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Επανυποβολή Εγγραφής

Μήνυμα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για επανυποβολή εγγραφής

Προσοχή:

ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ/ΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ/ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΙΣ 28-06-2020 ΚΑΙ 29-06-2020, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ.