Τροπολογία που αφορά την αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου

 Αναμένεται η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τροπολογίας που αφορά την αξιολόγηση μαθητών Γενικού Λυκείου.
Δείτε την τροπολογία εδώ.
Πηγή: ΥΠΕΘ