«Στη Μακεδονία του παλιού καιρού» Πολιτιστικό πρόγραμμα 2016-2017

  • Στη Μακεδονία του παλιού καιρού

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Αναστασία Δριμάλα

Συμμετέχοντες καθηγητές: Λεωνίδας Λέτσας, Γιάννης Καραβότας