Βιβλικό Πάρκο

Αμυγδαλιά

 

 

Η Αμυγδαλιά είναι είδος φυτών της οικογένειας των Ροδιδών που πολλές φορές εντάσσεται στο γένος Προύμνη. Το κοινότερο είδος είναι η Προύμνη η γλυκεία (Prunus dulcis, συνώνυμα:
Prunus amygdalus, Amygdalus communis) που φύεται σε όλες σχεδόν τις θερμές και ξηρές περιοχές της Παραμεσογειακής ζώνης όπου καλλιεργείται από τα αρχαία χρόνια. Για αυτόν το λόγο ο καθορισμός τού τόπου προέλευσής του είναι πολύ δύσκολος.

4ο Γυμνάσιο Ρόδου – Καζούλλειο
Επαυξημένη Πραγματικότητα
©Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου
Αριθμοί 17, 23 «Και εγένετο τη επαύριον και εισήλθε Μωυσής και Ααρών εν τη σκηνή του μαρτυρίου και ιδού εβλάστησεν η ράβδος Ααρώνεις οίκον Λευί και εξήνεγκεν βλαστόν και εξήνθησεν άνθη και εβλάστησε κάρυα»

 

 

Λάβδανο

 

 

 

Η Λαδανιά είναι θαμνώδες φυτό, ενδημικό στην Ελλάδα το οποίο φύεται στην Κρήτη αλλά και στην Μεσόγειο.

Το φυτό Cistus (Κίστος), ανήκει στην οικογένεια των Cistaceae με 7 γένη και περισσότερα από 150 είδη.

Ο αυτοφυής θάμνος έχει ένα χαρακτηριστικό να ενεργοποιούνται οι σπόροι του μετά από πυρκαγιά.

Τα φύλλα του είναι χνουδωτά και τα άνθη του έχουν ρόζ ή λευκό χρώμα, πολύ λεπτά σαν τσαλακωμένα.

 

4ο Γυμνάσιο Ρόδου – Καζούλλειο

Επαυξημένη Πραγματικότητα

©Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου

Άσμα Ασμάτων 2,1-2 «Εγώ άνθος του πεδίου,κρίνον των κοιλάδων, ως κρίνον μέσω ακανθών,ούτως η πλησίον μου ανά μέσον των θυγατερών»

 

 

 

 

 

 

Μηλιά

 

 

 

 

 

Το μήλο είναι φρούτο, καρπός του δέντρου μηλιά. Είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα και ευρύτατα καλλιεργούμενα φρούτα. Το δέντρο είναι φυλλοβόλο και φτάνει τα 5-12 μέτρα ύψος με φύλλα που έχουν ελλειψοειδές σχήμα και μυτερή άκρη.

                    J

Δέντρο το οποίο φύτεψε ο Θεός στη μέση του Παραδείσου, στον κήπο της Εδέμ, και του οποίου τον καρπό απαγόρευσε να δοκιμάσουν ο Αδάμ και η Εύα.

 

 

J          

 

4ο Γυμνάσιο Ρόδου – Καζούλλειο

Επαυξημένη Πραγματικότητα

©Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου

Άσμα Ασμάτων 2,3 «Ως μήλον εν τοις ξύλοις του δρυμού,ούτως αδελφιδός μου ανά μέσον των υιών,εν τη σκιά αυτού επιθύμησα και εκάθισα και καρπός αυτού γλυκύς εν λαρυγγί μου»