Οπτικοακουστικός Γραμματισμός και Κινηματογραφική Παιδεία στην εκπαίδευση

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος/δραστηριότητας του ΚΠΕ Πεταλούδων, είναι η αξιοποίηση της κινηματογραφικής ταινίας, ως εκπαιδευτικού μέσου στην εκπαιδευτική διαδικασία, στο σχολείο και την τάξη. Η δραστηριότητα θα περιλαμβάνει προβολή επιλεγμένων κινηματογραφικών ταινιών μικρού και μεσαίου μήκους  σε κατάλληλο διαμορφωμένο σχολικό χώρο. Η έμφαση θα δοθεί στην ανάδειξη των αειφορικών στοιχείων της ταινίας, με τη δημιουργία συνθηκών γόνιμης παιδαγωγικής συζήτησης στο πλαίσιο της μαθητικής ομάδας με το συντονισμό του/της  εμψυχωτή/εμψυχώτριας και θα ολοκληρώνεται με την ατομική ή ομαδική εργασία των παιδιών με στοχευμένες δραστηριότητες(φύλλα εργασίας).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται στις μεγάλες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου και θα υλοποιείται πιλοτικά για ένα τρίμηνο (Φεβρουάριος-Μάρτιος-Απρίλιος) στη διάρκεια δύο διδακτικών ωρών, στο πλαίσιο του Γλωσσικού Μαθήματος ή στο δημιουργικό χρόνο της Ευέλικτης Ζώνης(Ε.Ζ). Στο τέλος της δραστηριότητας θα προβάλλεται ένα εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ διάρκειας 12΄ του εγκεκριμένου  Προγράμματος «Πάμε σινεμά» με θέμα «Το κινούμενο σχέδιο: Τέχνη και Τεχνική».

Η επίσκεψή μας στις σχολικές μονάδες θα περιλαμβάνει και σύντομο επιμορφωτικό πρόγραμμα που θα απευθύνεται στους/στις εκπαιδευτικούς στο θεσμικό χρόνο 13:15-14:00 με θεματικό άξονα «Κινηματογραφική Παιδεία με την οπτική της Αειφορίας».

Οπτικοακουστικός Γραμματισμός και Κινηματογραφική Παιδεία στο Σχολείο

Διαβιβαστικό κείμενο