Το Κ.Ε.ΠΕ.Α. – Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου

Το (Κ.Ε.ΠΕ.Α. – Κ.Π.Ε.) Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου επαναλειτουργεί μετά από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Σκοπός είναι η προώθηση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Το ΚΕΠΕΑ-ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου, στοχεύει στη δημιουργία γνωστικού και αξιακού υπόβαθρου στους μαθητές και στους νέους, ώστε να αναπτύξουν υπεύθυνες στάσεις και συμμετοχικές συμπεριφορές, που θα συμβάλουν στην προστασία της οικολογικής ισορροπίας, της ποιότητας ζωής και της βιώσιμης ανάπτυξης.

 

 

Παρακαλούμε τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να συμμετέχουν στα εκπαιδευτικά προγράμματα-δράσεις με μαθητές στο ΚΕΠΕΑ-ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου να συμπληρώνουν το παρακάτω έντυπο.

Φόρμα αίτησης εκπαιδευτικού

Παρακαλούμε τα σχολεία που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα-δράσεις με μαθητές στο ΚΕΠΕΑ-ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου να συμπληρώνουν το παρακάτω έντυπο.

Αναλυτική κατάσταση μαθητών

 

 

Αποστολή αιτήσεων στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας:


Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον & την Αειφορία
Πεταλούδων Ρόδου
Rhodes Butterfly Environment & Sustainability Training Center
Θεολόγος, Ρόδος – Theologos, Rhodes
Τ.Κ. 85106 – Τ.Θ. Α-11
Τηλ. – Tel: +30 22410-41255
Ηλ. Δ/νση – email: kpepetal@sch.gr