Το Κ.Π.Ε. Πεταλούδων Ρόδου

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου επαναλειτουργεί μετά από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Σκοπός του είναι η προώθηση της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ).

156
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου
Environmental Education Center of Butterflies Rhodes
Θεολόγος – Ρόδος
Τ.Κ. 85106 – Τ.Θ. Α-11
Τηλ.& Φαξ: 22410-41255
Ηλ. Δ/νση: kpepetal@sch.gr

Η Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Κ.Π.Ε.) – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.