Εκδόσεις

Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΕΠΕΑ-ΚΠΕ Πεταλούδων τα τελευταία χρόνια έχει συμμετάσχει στην έκδοση των παρακάτω βιβλίων-υλικού: