Καλλιεργώντας ένα νέο μέλλον

Καλλιεργώντας ένα νέο μέλλον

Εκπαιδευτικό-περιβαλλοντικό μονοήμερο πρόγραμμα

για μαθητές μαθητές Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου

και Ειδικής Αγωγής

 

Α ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Α. Δραστηριότητα γνωριμίας  – Προετοιμασία – Διάκριση σε ομάδες – υποομάδες

Β. Ξενάγηση στους χώρους του ΚΕΠΕΑ-ΚΠΕ Πεταλούδων

Γ. Παρουσίαση δραστηριοτήτων του ΚΕΠΕΑ-ΚΠΕ και γενικών στοιχείων του εκπαιδευτικού προγράμματος – Τετράδιο εργασιών

Β ΜΕΡΟΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ

Α. Εισαγωγή στο πεδίο δράσης, κανόνες ασφάλειας στο χώρο

Β. Δραστηριότητες στο πεδίο δράσης – σύνδεση με θεωρία

Γ. Καταγραφή δεδομένων σε χαρακτηριστικά σημεία του πεδίου δράσης

Δ. Βιωματικό παιχνίδια στο πεδίο

Γ ΜΕΡΟΣ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. Συμπλήρωση φύλλου εργασίας

Β. Συζήτηση – Προτάσεις επίλυσης περιβαλλοντικών προβλημάτων

Γ. Αξιολόγηση προγράμματος

 

Το πρόγραμμα “Καλλιεργώντας ένα νέο μέλλον” περιλαμβάνει:
– Σχέση καλλιέργειας – αειφορίας 
– Φυσική, βιολογική, συμβατική καλλιέργεια φυτών 
– Ανάπτυξη φυτών με σπόρους και μοσχεύματα στο φυτώριο
– Εργαστήρια παρατήρησης φυτών
– Βιωματικές δραστηριότητες στο μονοπάτι της βιοποικιλότητας
– Πρόγραμμα – εφαρμογή αναγνώρισης φυτών σε Η/Υ και φορητές συσκευές (PlαntNet)
Προβολή παρουσιάσεων, εκπαιδευτικών βίντεο, τετράδιο εργασιών, φύλλα εργασίας, χρήση Η/Υ & φορητών συσκευών

 

  • Περισσότερες λεπτομέρειες για τα εκπαιδευτικά προγράμματα παρέχονται στο site: 

 http://kpe-petal.dod.sch.gr

  • Η συμμετοχή των μαθητικών ομάδων (μέγιστο 40 μαθητές)  στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι μια εκπαιδευτική επίσκεψη και ακολουθούνται οι κανόνες για σχολικές επισκέψεις.
  • Η μετακίνηση με λεωφορείο επιβαρύνει τις σχολικές μονάδες.
  • Οι περιβαλλοντικές ομάδες φροντίζουν να έχουν μαζί τους κολατσιό και νερό για τα διαλείμματα.
  • Το εκπαιδευτικό υλικό σχεδιάστηκε και παράγεται από την Παιδαγωγική Ομάδα του ΚΕΠΕΑ-ΚΠΕ Πεταλούδων, διανέμεται δωρεάν.
  • Οι μαθητές και συνοδοί εκπαιδευτικού ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των μελών της Παιδαγωγικής Ομάδας προς αποφυγή ατυχημάτων, ειδικά στα πεδία δράσης.
  • Σε όλες τις επισκέψεις το ΚΕΠΕΑ-ΚΠΕ Πεταλούδων διαθέτει φορητό φαρμακείο Α΄ βοηθειών.