Προγραμματισμός επισκέψεων

Προκειμένου να πραγματοποιήσει τους στόχους του το ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με ειδικούς επιστήμονες, με επιστημονικά και ερευνητικά ιδρύματα, με κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, με την Αυτοδιοίκηση, με τις Υπεύθυνες Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, με εκπαιδευτικούς φορείς του εξωτερικού, τα ΠΕΚ κ.α. ανάλογα με τους στόχους, το περιεχόμενο και τις ανάγκες κάθε μιας δράσης που αποφασίζει να υλοποιήσει.

Σε κάθε περίπτωση μπορούμε να προσαρμοστούμε στις ανάγκες των περιβαλλοντικών-εκπαιδευτικών αναγκών των σχολικών μονάδων σε συνεννόηση στα:

τηλ. 2241041255 – φαξ. 2241041255

email: kpepetal@sch.gr 

 

Κατηγορίες επισκέψεων στο Κ.Π.Ε. Πεταλούδων:

1.  Επισκέψεις εκπαιδευτικές-ενημέρωσης μαθητών (εκπαιδευτικές εκδρομές) για όλο το σχολικό έτος μετά από συνεννόηση με την Παιδαγωγική Ομάδα στα στοιχεία επικοινωνίας του Κ.Π.Ε.

Φόρμα αίτησης εκπαιδευτικού

2.  Επισκέψεις στα πλαίσια των προγραμματισμένων επισκέψεων στα Κ.Π.Ε. (εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ.) της χώρας μετά από πρόσκληση του υπουργείου παιδείας μέσω των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων (Εκπαιδευτικά προγράμματα – Εκπαιδευτικές δράσεις – Δίκτυα)

Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

 

 kpe_new