Εβδομάδα Περ/κής Εκπαίδευσης

  • Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2016

Ενημέρωση σχολικών μονάδων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου για το σχολικό έτος 2016-2017

  •  Εβδομάδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2015

Ενημέρωση σχολικών μονάδων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου για το σχολικό έτος 2015-2016