Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 Εργαστήρια Δεξιοτήτων – ΘΕ Φροντίζω το περιβάλλον

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του έχει σχεδιάσει Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων για τις ανάγκες της θεματικής ενότητας «Φροντίζω το περιβάλλον» των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης των σχολικών μονάδων (Α΄θμιας & Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου).

Τα Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων βασίζονται σε υπάρχοντα εκπαιδευτικά-περιβαλλοντικά προγράμματα και δράσεις του ΚΠΕ Πεταλούδων, σε νέα που σχεδιάστηκαν ειδικά για το σκοπό, αυτό αλλά και σε προτάσεις-ιδέες των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν με τις σχολικές μονάδες τους. Η φιλοσοφία σχεδίασης και υλοποίησης βασίζεται στους παρακάτω βασικούς άξονες:

 1. Δια ζώσης στο χώρο του ΚΠΕ Πεταλούδων στο χωριό Θεολόγος της Ρόδου,
 2. Δια ζώσης σε πεδία δράσης της Ρόδου,
 3. Δια ζώσης μέσα στις σχολικές μονάδες ή στο προαύλιο,
 4. Εξ αποστάσεως με τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του ΚΠΕ Πεταλούδων να κατευθύνουν μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως σύνδεσης την εκπαιδευτική διαδικασία στην τάξη με χρήση Η/Υ και βιντεοπροβολέα,
 5. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση του εκπαιδευτικού της τάξης από τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας ώστε να υλοποιηθεί το πρόγραμμα από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό,
 6. Εξ αποστάσεως υλοποίηση με τα μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας να κατευθύνουν μέσω σύγχρονης εξ αποστάσεως σύνδεσης την εκπαιδευτική διαδικασία με μαθητές και εκπαιδευτικούς να βρίσκονται στα σπίτια τους κατά την περίοδο απαγόρευσης μετακίνησης.

 

Το ΚΠΕ Πεταλούδων έχει καταθέσει, και έχουν εγκριθεί από το ΙΕΠ, στο Ψηφιακό Αποθετήριο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων 21+ τα παρακάτω προγράμματα:

(Θεματικός Άξονας: Φροντίζω το Περιβάλλον)

https://elearning.iep.edu.gr/study/course/view.php?id=2003 

 

Η βροχούλα που έγινε πλημμύρα. Το βροχόμετρο!

qrcode elearning.iep .edu .gr 3

Οδήγηση και Πλημμύρες (Νηπιαγωγείο & Δημοτικό)

Διασταύρωση δρόμου με χείμαρρο (Γυμνάσιο & Λύκειο)

Φύλλο Εργασίας – Πίνακας Μετρήσεων

(Κλιματική αλλαγή – Φυσικές Καταστροφές, Πολιτική προστασία)

 

Το Οικολογικό Αποτύπωμα της Διατροφής

qrcode elearning.iep .edu .gr

Οδηγίες προς εκπαιδευτικούς

Παρουσίαση προγράμματος

video από LiveWell for LIFE

(Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά)

 

Το Οικολογικό Αποτύπωμα της Διατροφής για το Νηπιαγωγείο

1

Εισαγωγικό βίντεο

Κανόνες υγιεινής και συντήρησης τροφίμων

Μια μπανάνα ταξιδεύει….

Σπατάλη τροφίμων

Παρουσίαση Το Οικολογικό Αποτύπωμα της Διατροφής (Νηπιαγωγείο)

Το Γάλα

Φύλλα εργασίας

Το “φιδάκι” της αξιολόγησης για το “Οικολογικό Αποτύπωμα της Διατροφής”

"Φιδάκι"

(Κάνε κλικ στην εικόνα)

 

Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων κάθε σχολικής μονάδας που ενδιαφέρεται για τη συνεργασία με το ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου μπορούν να έρχονται σε επικοινωνία στα στοιχεία επικοινωνίας του ΚΠΕ Πεταλούδων.

*Επισυνάπτουμε Φόρμα-αίτησης_ΠΚΔ (αποστολή σε kpepetal@sch.gr)

Προγράμματα Καλλιέργειας Δεξιοτήτων

Σχολικό έτος 2022-2023

 Η βροχούλα που έγινε πλημμύρα. Το βροχόμετρο! (Ενδεικτική διάρκεια = 3 ώρες για μαθητές Νηπιαγωγείου-Δημοτικού-Γυμνασίου)

 1. Θεωρητική προσέγγιση (εξ αποστάσεως – Webex)
 2. Εργαστήριο κατασκευής βροχόμετρου (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)
 3. Δράση μαθητών (ενδεικτικά: καθαρισμός ρεμάτων, καθαρισμός ακτών κ.λπ.)

 Το Οικολογικό Αποτύπωμα της Διατροφής (Ενδεικτική διάρκεια = 3 ώρες για μαθητές Γυμνασίου)

 1. Θεωρητική προσέγγιση (εξ αποστάσεως – Webex)
 2. Εργαστήριο βιωματικής προσέγγισης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)
 3. Δράση μαθητών (καθαρισμός ακτών, καθαρισμός δασών κ.λπ.)

 Παραγωγή Ανακυκλωμένου Χαρτιού (Ενδεικτική διάρκεια = 3 ώρες για μαθητές Νηπιαγωγείου-Δημοτικού-Γυμνασίου)

 1. Θεωρητική προσέγγιση (εξ αποστάσεως – Webex)
 2. Εργαστήριο παραγωγής χαρτιού (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)
 3. Δράση μαθητών (ενδεικτικά: ευχητήριες κάρτες, προσκλήσεις κ.λπ.)

 Ενδημικά φυτά – ζώα και διαδραστική αφίσα Επαυξημένης Πραγματικότητας (Ενδεικτική διάρκεια = 3 ώρες για μαθητές Νηπιαγωγείου-Δημοτικού-Γυμνασίου)

 1. Θεωρητική προσέγγιση (εξ αποστάσεως – Webex)
 2. Εργαστήριο Επαυξημένης Πραγματικότητας (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)
 3. Δράση μαθητών (συμμετοχή στην αφίσα AR του ΚΠΕ Πεταλούδων κ.λπ.)

 Κινηματογραφική παιδεία και Αειφορία (Ενδεικτική διάρκεια = 3 ώρες για μαθητές Νηπιαγωγείου-Δημοτικού-Γυμνασίου)

 1. Θεωρητική προσέγγιση – Προβολή Εκπαιδευτικής ταινίας (εξ αποστάσεως – Webex)
 2. Εργαστήριο κριτικής προσέγγισης εκπαιδευτικών ταινιών (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)
 3. Δράση μαθητών (ενδεικτικά: παραγωγή ταινίας μικρού μήκους κ.λπ.)

 Ο βιότοπος της κοιλάδας των πεταλούδων (Ενδεικτική διάρκεια = 3 ώρες για μαθητές Νηπιαγωγείου-Δημοτικού-Γυμνασίου)

 1. Θεωρητική προσέγγιση (εξ αποστάσεως – Webex)
 2. Εργαστήριο – παιχνίδια βιωματικής προσέγγισης (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)
 3. Δράση μαθητών (ενδεικτικά: επίσκεψη στην κοιλάδα των πεταλούδων, δεντροφύτευση, φωτογράφηση χλωρίδας-πανίδας κ.λπ.)

 Αειφορία και Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ενδεικτική διάρκεια = 3 ώρες για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου)

 1. Θεωρητική προσέγγιση (εξ αποστάσεως – Webex)
 2. Εργαστήριο με κατασκευές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)
 3. Δράση μαθητών (ενδεικτικά: επίσκεψη σε αιολικό-φωτοβολταϊκό πάρκο κ.λπ.)

 Ο κόσμος του νερού (Ενδεικτική διάρκεια = 3 ώρες για μαθητές Νηπιαγωγείου-Δημοτικού-Γυμνασίου)

 1. Θεωρητική προσέγγιση (εξ αποστάσεως – Webex)
 2. Εργαστήριο νερού (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)
 3. Δράση μαθητών (ενδεικτικά: επίσκεψη σε Ενυδρείο Ρόδου, επίσκεψη σε δεξαμενή υδροδότησης κ.λπ.)
 • Ο μικρός Ανακυκλωτής και το ρομπότ! (Ενδεικτική διάρκεια = 3 ώρες για μαθητές Νηπιαγωγείου-Δημοτικού-Γυμνασίου)
 1. Θεωρητική προσέγγιση (εξ αποστάσεως – Webex)
 2. Εργαστήριο ανακύκλωσης απορριμάτων (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)
 3. Δράση μαθητών (ενδεικτικά: επίσκεψη σε ΚΔΑΥ, ανακύκλωση στο σχολείο κ.λπ.)
 • Περιβάλλον και Διάστημα: Η χωματερή του διαστήματος (Ενδεικτική διάρκεια = 3 ώρες για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου)
 1. Θεωρητική προσέγγιση (εξ αποστάσεως – Webex)
 2. Εργαστήριο παρατήρησης ήλιου (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)
 3. Δράση μαθητών (ενδεικτικά: επίσκεψη σε αστεροσκοπείο κ.λπ.)
 • Καλλιεργώντας ένα νέο μέλλον (Ενδεικτική διάρκεια = 3 ώρες για μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου)
 1. Θεωρητική προσέγγιση (εξ αποστάσεως – Webex)
 2. Εργαστήριο κατασκευής φυτολόγιου (δια ζώσης ή εξ αποστάσεως)
 3. Δράση μαθητών (ενδεικτικά: επίσκεψη σε φυτώριο κ.λπ.)