kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ(26-8-2008) ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ ΓΙΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ -ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ?..

Συγγραφέας: kantonopou στις Αύγουστος 27, 2008

Τρίτη, 26-8-2008

Aπασχόληση μαθητών απαλλασσομένων απ’ τα Θρησκευτικά

Aπό την Δ/νση Σπουδών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ, εκδόθηκε σήμερα η παρακάτω – υπ’ αριθμ. Φ.12/977/109744/Γ1/26-08-2008, υπογραφόμενη από τον Ειδικό Γραμματέα του ΥΠΕΠΘ κ. Γεώργιο Γούση – εγκύκλιος για την «απασχόληση» των μαθητών που ζητούν απαλλαγή απ’ το μάθημα των Θρησκευτικών.

Ολόκληρη η νέα εγκύκλιος έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚ/ΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄ ΚΑΙ Γ΄

Α. Παπανδρέου 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ

Πληροφορίες: Α. Κόπτσης
Α. Νικολόπουλος
Τηλέφωνο : 210.34.43. 284
210.34.43.390
Fax : 210.34.42.241
e-mail : spudonpe@ypepth.gr

Αθήνα, 26 – 8 – 2008
Αριθ. Πρωτ. Βαθμός Προτερ.
Φ12 / 977 / 109744 / Γ1

ΠΡΟΣ:
1. Περιφερειακούς Διευθυντές
Π.Ε & Δ.Ε (Έδρες τους)
2. Προϊσταμένους Επιστημονικής
και Παιδαγωγικής καθοδήγησης
Π.Ε και Δ.Ε. (Έδρες τους)
3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. &
Δ.Ε.
(μέσω Δ/νσεων και Γραφείων Π.Ε.)
4. Διευθυντές Εκπαίδευσης
και Προϊσταμένους Γραφείων Π.Ε.
και Δ.Ε.
της χώρας (Έδρες τους)
5. Σχολεία Π.Ε. και Δ.Ε. όλης της χώρας
(μέσω Δ/νσεων και Γραφείων
Π.Ε. και Δ.Ε.)

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι οι μη Ορθόδοξοι μαθητές δηλ. οι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι, οι οποίοι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 104071/Γ2/4.8.2008 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών για λόγους συνείδησης, κατά την ώρα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.Στην περίπτωση, που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές αυτοί παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται για το σκοπό αυτό από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου. Για μεν τους αλλοδαπούς το πρόγραμμα αφορά στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, για δε τους υπόλοιπους μάθημα ανάλογο με τις μαθησιακές τους ανάγκες.

O EIΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΣΗΣ  
Πηγή: http://www.ypepth.gr/docs/apasxolisi_mathitwn_080826.doc 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ  theologylar.

Σε μια κατ’ αρχήν εκτίμηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι η συγκεκριμένη εγκύκλιος κινείται μερικώς σε θετική κατεύθυνση, καθώς έρχεται να καλύψει το κενό που προκύψει στο πρόγραμμα διδασκαλίας σε αλλόθρησκους ή ετερόδοξους μαθητές οι οποίοι επικαλούμενοι «λόγους συνείδησης» θα παίρνουν απαλλαγή απ’ τα Θρησκευτικά.

Mέχρι τώρα οι μαθητές αυτής της κατηγορίας, δηλ. οι μη Ορθόδοξοι, την ώρα των Θρησκευτικών έκοβαν βόλτες στο προαύλιο, ενώ τώρα υποχρεώνονται να μένουν μέσα σε τάξη παρακολουθώντας ένα άλλο, εναλλακτικό μάθημα. Υπό την έννοια αυτή, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι εξ επόψεως παιδαγωγικής η νέα εγκύκλιος κινείται σε θετική κατεύθυνση, δίδοντας λύση σ’ ένα παιδαγωγικό, όσο και πρακτικό (απασχόληση μαθητών) ζήτημα.

Ας προσέξουμε, όμως, και ορισμένα παράδοξα στη νέα εγκύκλιο:

1ον) Πως είναι δυνατόν με μια εγκύκλιο (104071/Γ2/04/08/2008) να εξαλείφεται έως εξαφανίζεται η αποκάλυψη των θρησκευτικών πεποιθήσεων των μαθητών σε Ορθοδόξους και μη («αλλόθρησκοι», «ετερόδοξοι», κλπ), καθώς ορίζεται ότι στη δήλωση απαλλαγής απ? το θρησκευτικό μάθημα δεν θα αναγράφεται εφεξής το θρήσκευμα, και με μια άλλη εγκύκλιο (109744/Γ1/26-8-2008) λίγες μέρες μετά να επανέρχεται στο προσκήνιο η (υποτίθεται, εξαλειφθείσα…) αποκάλυψη των θρησκευτικών πεποιθήσεων (δια της διακρίσεως των μαθητών σε «ετεροδόξους», «αλλοθρήσκους», κλπ.);… Πως θα ξεχωρίζουν άραγε οι ετερόδοξοι και οι αλλόθρησκοι – για να υποχρεώνονται να παρακολουθούν έτερο μάθημα – αφού δεν υποχρεώνονται πλέον να αναγράφουν το (όποιο) θρήσκευμά τους στους λόγους για την αιτούμενη απαλλαγή;

2ον) Στη δεύτερη εγκύκλιο ουδεμία αναφορά γίνεται για τους Ορθοδόξους μαθητές που θα ζητήσουν (βάσει του δικαιώματος που τους δίνει η πρώτη εγκύκλιος…) απαλλαγή. Τι θα γίνει μ? αυτούς, πως θα απασχολούνται; Θα …«βαράνε μύγες» ή θα υποχρεώνονται και αυτοί να παρακολουθούν κάποιο εναλλακτικό μάθημα; Κι? αν ναι, αν δηλαδή υποχρεώνονται στη παρακολούθηση αυτού του εναλλακτικού μαθήματος όλοι οι (Ορθόδοξοι και μη) μαθητές που θα παίρνουν απαλλαγή απ? τα Θρησκευτικά, γιατί αυτό το μάθημα νά? ναι της «ελληνικής γλώσσας» για τους αλλοδαπούς, ή «ανάλογο με τις μαθησιακές τους ανάγκες» για τους ημεδαπούς (κατά τα οριζόμενα στη δεύτερη εγκύκλιο) και να μην είναι ένα κοινό για όλους ανθρωπιστικής φύσης μάθημα, το οποίο μάλιστα θα διδάσκεται, όχι απ? τον οποιοδήποτε καθηγητή, αλλά από τον θεολόγο καθηγητή;

* Παραδείγματος χάριν, όπως προτείναμε και σε πρόσφατο άρθρο μας στην «Ελευθερία» της Κυριακής («Η αγωνία του θεολόγου…», 17/08/2008, σελ. 6, http://www.eleftheria.gr/viewarticle.asp?aid=1450&pid=19&CategoryID=19), για τους μαθητές εκείνους που ζητούν απαλλαγή απ? τα Θρησκευτικά, το υπ. Παιδείας μπορεί (θα λέγαμε και ότι το οφείλει, για λόγους εναρμόνισης προς τα ευρωπαϊκά δεδομένα) να καθιερώσει ένα εναλλακτικό μάθημα, όπως Φιλοσοφική Ηθική, Φιλοσοφία της Θρησκείας, Θρησκειολογία, Ιστορία των Θρησκειών, Κοινωνιολογία της Θρησκείας, κλπ. Η ρύθμιση αυτή ισχύει σε χώρες όπως η Γερμανία, η Φινλανδία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, το Λουξεμβούργο, κ.α., και το εναλλακτικό μάθημα είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθούν όλοι οι μαθητές που ζητούν απαλλαγή από τα Θρησκευτικά.

Έχουμε τη γνώμη ότι η Πανελλήνια Ενωση Θεολόγων (Π.Ε.Θ.) θα πρέπει να κινηθεί δυναμικά και απαιτητικά προς τη κατεύθυνση κατοχύρωσης της διδασκαλίας από τους καθηγητές – μέλη της (ΠΕ 01) αυτού του «εναλλακτικού μαθήματος», έτσι ώστε στο ωράριo των θεολόγων οι όποιες απώλειες από τις απαλλαγές στα Θρησκευτικά να αντισταθμίζονται με τις ώρες διδασκαλίας από το υποχρεωτικό – εναλλακτικό μάθημα.

* Φυσικά, για να γίνουν όλα αυτά θα πρέπει προηγουμένως να διευκρινισθεί και διασαφηνισθεί το (εν πολλοίς παράδοξο, όπως προαναφέραμε) περιεχόμενο της δεύτερης (σε σχέση με τη πρώτη) εγκυκλίου.

Σχόλιo: Μανιτάρι του Βουνού είπε… Έχω τη γνώμη ότι με την εγκύκλιο αυτή θα γελάσει το «παρδαλό κατσίκι».

Μα πως θα ξεχωρίζουν οι αλλόθρησκοι και ετερόδοξοι αφού στη δήλωση απαλλαγής δεν θα αναγράφεται θρήσκευμα;

Και οι ορθόδοξοι που θα ζητούν απαλλαγή τι θα κάνουν; Θα βαρούν μύγες;

Σίγουρα θα επακολουθήσει κάποια ώριμη στιγμή και νέα εγκύκλιος.  

Πηγή:http://theologylar.blogspot.com/2008/08/blog-post_26.html

Αφήστε μια απάντηση