kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στην έλευση του Σωτήρος Ιησού Χριστού.

Συγγραφέας: kantonopou στις Μάρτιος 26, 2009

ΚΕΙΜΕΝΟ

ΒΙΒΛΙΟ ΚΕΦ. ΠΑΡ
Προφήτην αναστήσω αυτοίς εκ των αδελφών αυτών, ώσπερ σε, και δώσω το ρήμα μου εν τω στόματι αυτού και λαλήσει αυτοίς καθότι αν εντείλωμαι αυτώ. Δευτερονόμιο ιη 18
Διά τούτο δώσει κύριος αυτός υμίν σημείον, ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Ησαΐας ζ 14
Φωνή βοώντος εν τη ερήμω ετοιμάσατε την οδόν κυρίου, ευθείας ποιείτε τας τρίβους του θεού ημών . Ησαΐας ν 3
Αλλά κρινεί ταπεινώ κρίσιν και ελέγξει τους ταπεινούς της γης και πατάξει γην τω λόγω του στόματος αυτού και εν πνεύματι διά χειλέων ανελεί ασεβή. Ησαΐας ια 4
Τότε ανοιχθήσονται οφθαλμοί τυφλών και ώτα κωφών ακούσονται, τότε αλείται ως έλαφος ο χωλός και τρανή έσται γλώσσα μογιλάλων . Ησαΐας λε 5
Και αυτός διά το κεκακώσθαι ουκ ανοίγει το στόμα, ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και ως αμνός εναντίον του κείροντος αυτόν άφωνος, ούτως ουκ ανοίγει το στόμα αυτού Ησαΐας 53 7
Εκ γαρ Σιών εξελεύσεται νόμος και λόγος κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Ησαΐας β 3
Και αναστήσω επ’ αυτούς ποιμένα ενα και ποιμανεί αυτούς τον δούλον μου Δαυίδ και έσται αυτών ποιμήν. Ιεζεκιήλ λδ 23
Και την βασιλείαν και την εξουσίαν και την μεγαλειότητα αυτών και την αρχήν πασών των υπό τον ουρανόν βασιλείων έδωκε λαώ αγίω υψίστου βασιλεύσαι βασιλείαν αιώνιον και πάσαι αι εξουσίαι αυτώ υποταγήσονται και πειθαρχήσουσιν αυτώ. Δανιήλ 7 27
Και συσσείσω πάντα τα έθνη και ήξει τα εκλεκτά πάντων των εθνών και πλήσω τον οίκον τούτον δόξης. Αγγαίος β 7
Ιδού εγώ εξαποστέλλω τον άγγελον μου και επιβλέψεται οδόν προ προσώπου μου και εξαίφνης ήξει εις τον ναόν εαυτού κύριος, ον υμείς ζητείτε και ο άγγελος της διαθήκης, ον υμείς θέλετε ιδού έρχεται. Μαλαχίας γ 1
Ιδού ημέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και αναστήσω τω Δαυΐδ ανατολήν δικαίαν, και βασιλεύσει βασιλεύς, και συνήσει, και ποιήσει κρίμα και δικαιοσύνην επί της γης. Ιερεμίας κγ 5
Ιδού ημέραι έρχονται, λέγει Κύριος, και διαθήσομαι τω οίκω Ισραήλ και τω οίκω Ιούδα διαθήκην καινήν. Ιερεμίας λα 31
Και συ Βηθλεέμ οίκος του Εφραθά ολιγοστός ει του είναι εν χιλίασιν Ιουδα, εκ σου μοι εξελεύσεται του είναι εις άρχοντα εν τω Ισραήλ και αι έξοδοι αυτού απ’ αρχής εξ ημερών αιώνος. Μιχαίας ε 1
Χαίρε σφόδρα, θύγατερ Σιών, κήρυσσε θυγατερ Ιερουσαλήμ, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται σοι δίκαιος και σώζων αυτός πραύς και επιβεβηκώς επί υποζυγιον και πώλον νέον. Ζαχαρίας θ 9
Και εκχέω επί τον οίκον Δαυιδ και επί τους κατοικούντας Ιερουσαλήμ πνεύμα χάριτος και οικτιρμού και επιβλέψονται προς με ανθ’ ων κατωρχήσαντο και κόψονται επ’ αυτόν κοπετόν ως επ’ αγαπητόν και οδυνηθήσονται οδύνην ως επί πρωτοτόκω. Ζαχαρίας ιβ 10
Και ερώ προς αυτούς, ει καλόν ενώπιον υμών εστίν, δότε στήσαντες τον μισθόν μου η απείπασθε και έστησαν τον μισθόν μου τριάκοντα αργύρους και είπεν κύριος προς με κάθες αυτούς εις το χωνευτήριον. Ζαχαρίας ια 12-13
Ιδού επί τα όρη οι πόδες ευαγγελιζομένου και απαγγέλλοντος ειρήνην. Ναούμ 2 1
       
Πότε έζησαν οι ανωτέρω προφήτες      

Ησαΐας, 8ος αι. π.Χ.
Ιεζεκιήλ, 7ος – 6ος αι. π.Χ.
Δανιήλ, 6ος π. Χ.
Μαλαχίας, 5ος αι. π.Χ.
Ιερεμίας, 7ος αι. π. Χ.
Μιχαίας, 8ος αι. π.Χ.
Ζαχαρίας, 6ος – 5ος αι. π.Χ.
Ναούμ, 7ος – 6ος αι. π.Χ.
.
           

 

Πηγή:http://copernikos.tripod.com/profities.htm

Αφήστε μια απάντηση