kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Από την Αποκάλυψη

Συγγραφέας: kantonopou στις Δεκέμβριος 31, 2008

ΠΡΟΛΟΓΟΣ (κεφ. Α 1 – 8).

Αναφέρεται ότι ο Κ.η.Ι.Χ. είναι ο ων, ο ην και ο ερχόμενος. Το Α και το Ω.

Α΄ΜΕΡΟΣ  (κεφ. Α 9 ? Γ 22).

Περιέχει την κλήση του προφήτη και τις επτά επιστολές στις επτά εκκλησίες.

Β΄ ΜΕΡΟΣ (κεφ. Δ 1 ? ΙΘ 10).

Αναφέρονται: Αγώνες εκκλησίας. Οπτασία προφήτη. Θεός επί θρόνου. Βιβλίον με επτά (7) σφραγίδες, που λύνει το Αρνίο (Χριστός).

Α. Οι τέσσερις πρώτες σφραγίδες είναι τέσσερις ίπποι (λευκός, πυρός, μέλας και κίτρινος), που φέρουν τέσσερις πληγές και πλήττουν το ? των ανθρώπων.

Β. Η πέμπτη σφραγίδα. Είναι δέησις μαρτύρων.

Γ. Η έκτη σφραγίδα. Είναι αναστάτωσις σύμπαντος (σεισμός, ήλιος μέλας, σελήνη ως άμμος).

Δ. Η εβδόμη σφραγίδα. Έχει επτά (7) σάλπιγγες.

Ε. Οι τέσσερις (4) πρώτες σάλπιγγες, έχουν πληγές ανάλογες προς αυτές των σφραγίδων.

Στ. Η πέμπτη σάλπιγγα ή α΄ ουαί, ανοίγει το φρέαρ της αβύσσου.

Ζ. Η έκτη σάλπιγγα ή β΄ ουαί, λύνονται οι τέσσερις άγγελοι του Ευφράτη ποταμού και σκοτώνουν το 1/3 των σφραγισμένων. Στρατεύματα 200 εκ.

Η. Προ Εβδόμης σάλπιγγας, δίδεται στον προφήτη βιβλίον το οποίον κατατρώγει. (Εκτιμάται ότι αφορά την επιστροφή του Ισραήλ το 1948). Δίδεται εντολή προς τους δύο προφήτες Ηλία και Ενώχ να διδάξουν 1260 ημέρες. Ακόμα δίδεται όρκος αγγέλου προς τον προφήτη ότι δεν υπολείπεται πολύς χρόνος, για την εφαρμογή του σχεδίου του Θεού. Ο σατανάς (δράκος πυρός μέγας) με επτά κεφαλές και δέκα κέρατα και το 1/3 των αγγώλν ήλθε στη γη, για να πλήξει τα τέκνα της εκκλησίας. Γνωρίζει ότι έχει λίγο καιρό. Έχουμε ακόμα δύο (2) θηρία. Ένα από τη θάλασσα με επτά κεφαλές και δέκα κέρατα, στο οποίο ο σατανάς δίδει όλη του την εξουσία (είναι ο Αντίχριστος) και ένα από την ξηρά με κέρατα δύο όμοια αρνίου. (Είναι ο ψευδοπροφήτης). Αποβλέπει στην επιβολή του χαράγματος ? ονόματος ? αριθμού ΧΞς (666), στο δεξί χέρι ή το μέτωπο. Εδώ έχουμε σατανική τριάδα (δράκος ? αντίχριστος ? ψευδοπροφήτης). Ακόμα προαναγγέλεται θερισμός (πιστών) και τρυγισμός (απίστων).

Της τελικής κρίσεως προηγούνται επτά (7) φιάλες, που πλήττουν τους σφραγισμένους:

Α. Οι τέσσερις πρώτες φιάλες πλήττουν: ανθρώπους, θάλασσα, ποταμούς ? πηγές και ήλιο ? καύσις ανθρώπων αντίστοιχα.

Β. Η πέμπτη φιάλη πλήττει το θρόνο του θηρίου.

Γ.  Η έκτη φιάλη πλήττει τον Ευφράτη και Αρμαγεδών για σφραγισμένους.

Δ. Η εβδόμη φιάλη φέρει την πτώση της Βαβυλώνας.

Εδώ αναφέρονται επτά κεφαλές και επτά βασιλείς. Οι πέντε έπεσαν (αιγυπτιακή, ασσυριακή, βαβυλωνιακή, περσική, ελληνική). Η μία υπάρχει, η ρωμαϊκή. Η άλλη όταν έρθει, λίγο θα μείνει και είναι του αντιχρίστου.

Γ΄ ΜΕΡΟΣ (κεφ. ΙΘ 11 ? ΚΒ 5).

Αναφέρει παρουσίαση Χριστού και θρίαμβο βασιλείας Θεού. Ακόμα αναφέρεται η χιλιετής (1000) βασιλεία του Χριστού και η καταδίκη του Σατανά. Η χιλιετής βασιλεία είναι σκοτεινή και άλυτος η διακρίβωσις, εάν είναι υλική ή πνευματική? παρελθούσα, παρούσα ή μέλλουσα.

Οι χιλιαστές και οι σπουδαστές των Γραφών την δέχονται ως επίγεια, υλική, κοσμική, αναμενόμενη και ακριβώς χίλια έτη.

Η Γ΄ Οικ. Σύνοδος και πολλοί δυτικοί την δέχονται ως πνευματική και τα χίλια (1000) χρόνια ως μία μακρά περίοδο. Από Μ. Κων/νου μέχρι αλώσεως το 1453. Ή από ελεύσεως Χριστού μέχρι του Αντιχρίστου ή πέρατος κηρύξεως του Ευαγγελίου.

Η χιλιετής βασιλεία αναφέρεται έξι (6) φορές. Στην τέταρτη φορά αναφέρεται η πρώτη Ανάσταση. (Για τους ορθοδόξους είναι καθαρά πνευματική). Όσοι μετέχουν στην πρώτη Ανάσταση, ο δεύτερος θάνατος δεν έχει σ? αυτούς εξουσία. Στην πέμπτη φορά έχουμε δεύτερο θάνατο, που έιναι πό την κρίση της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού.

 Όταν συμπληρωθούν τα χίλια χρόνια, έκτη φορά, λύεται ο Σατανάς εκ της φυλακής αυτού και εξελεύσεται πλανήσει τα έθνη. Συνάγει αυτούς εις πόλεμο, ων ο αριθμός ως ο άμμος της θάλασσας. Αναφέρεται όνομα βασιλέως Γωγ και όνομα λαού Μαγώγ. Υπό του Θεού πυρ κατέβηκε εκ του ουρανού και κατέφαγεν αυτούς. Ο Σατανάς ρίχνεται στην λίμνη του πυρός και του θείου, όπου και το θηρίον και ο ψευδοπροφήτης, που εξοντώθηκαν από τον Χριστόν και βασανισθήσονται ημέρας και νύκτας εις τους αιώνας των αιώνων.

Είδεν ο προφήτης θρόνον μέγαν και τον Κύριον καθήμενον επ? αυτόν. Και είδεν τους νεκρούς τους μεγάλους και τους μικρούς και βιβλία ανοίχθηκαν και άλλο βιβλίο ανοίχθηκε, το οποίο είναι τη ςζωής και εκρίθησαν οι νεκροί κατά τα έργα τους.

Η κρίσις τελείωσε. Υπάρχει νέος ουρανός και νέα γη. Η πρώτη γη και η θάλασσα απήλθαν.

Αυτοί που εδειλίασαν στο θηρίο, οι άπιστοι και οι αμαρτωλοί ρίπτονται στην λίμνη του πυρός και του θείου, που είναι ο δεύτερος θάνατος (η Κόλαση).

Στην νέα πόλη δεν υπάρχει ναός και φως, γιατί είναι ο Τριαδικός Θεός.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ (Κεφ. ΚΒ 6 -21).

Επικυρώνοντας τα προηγούμενα με νέα προειδοποίηση της ταχείας ελεύσεως του Κυρίου.

Προσκύνηση Αγγέλου υπό Ιωάννου παρεμποδίζεται με την φράση «όρα μη» (πρόσεξε μη κάμεις αυτό) τον Θεόν προσκύνησον. Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον Άγγελόν μου να σου πει αυτά.

Αφήστε μια απάντηση