kantonopou’s blog

ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ

Κυριακή Β’ Ματθαίου (Ματθ.4,18-23)

Συγγραφέας: kantonopou στις Ιούνιος 24, 2011

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ο Χριστός παραδίδει το ευαγγέλιό του στους Αποστόλους, τους οποίους κάνει αλιείς των ανθρώπων. Συνεργός στο έργο αυτό είναι το Αγ. Πνεύμα, το οποίο αποκαλύπτει στους Αποστόλους το μυστήριο του Χριστού και τους φωνάζει να το μαρτυρήσουν στον κόσμο. Σε άλλο σημείο της Αγ. Γραφής γίνεται πάλι λόγος, ότι άλλοι απόστολοι σπέρνουν την θεία σπορά και άλλοι την ποτίζουν. Ωστόσο εκείνος που αυξάνει την σπορά είναι ο Θεός .

Το έργο της ιεραποστολής ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση της εκκλησιαστικής Ιεραρχίας, που είναι και αυτό έργο του Αγ. Πνεύματος .

Η ιεροσύνη είναι διακονία που δόθηκε από τον Θεό στους ιερείς ως θείο χάρισμα. Και ενώ ασκείται στη γη ανήκει στην τάξη των επουράνιων. Γι’ αυτό το ιερατικό αξίωμα χαρακτηρίζεται «αγγελικό».

Το λειτούργημα της ιεροσύνης δεν το ίδρυσε ούτε άγγελος, ούτε καμία άλλη κτιστή δύναμη, αλλά αυτός ο Παράκλητος. Και ενώ οι ιερείς είναι αδύναμοι άνθρωποι, το Άγ. Πνεύμα τους κατέστησε ικανούς να επιτελούν αγγελικό έργο. Το ύψιστο έργο της τελέσεως της Θ. Ευχαριστίας και των ιερών μυστηρίων τελετουργεί το Αγ. Πνεύμα δια των χειρών και της γλώσσας των ιερέων. (Ν. Καβάσιλας )

Ο Άγ. Σιλουανός μπροστά στο αξίωμα του ιερουργού έλεγε «Αν θα έβλεπαν οι άνθρωποι σε ποια δόξα λειτουργεί ο ιερέας, θα έπεφταν καταγής μπροστά στο όραμα αυτό. Κι αν ο ίδιος ο ιερέας έβλεπε την εικόνα του, σε ποια ουράνια δόξα βρίσκεται όταν λειτουργεί, τότε θα γινόταν μεγάλος ασκητής και θα αγωνιζόταν να μην λυπήσει ποτέ την χάρη του Αγ. Πνεύματος που ζει μέσα του .

Ο επίσκοπος είναι ο φύλακας της αποστολικής παραδόσεως .

Το χάρισμα της αλήθειας που αποδίδει ο Αγ. Ειρηναίος στους επισκόπους, δεν αποτελεί ατομικό χάρισμα του επισκόπου, αλλά θεωρείται ως η αυθεντική έκφραση της υπ’ αυτού αποστολικής παραδόσεως που βιώνεται από την εκκλησία και αποδεικνύεται με την αδιάκοπη αποστολική διαδοχή του επισκόπου .

Ο επίσκοπος θεωρείται ως αντιπρόσωπος του Χριστού στην Εκκλησία, όχι με την έννοια της νομικής, αλλά της παραστατικής εκπροσωπήσεως, γιατί η εκκλησία δεν αντιπροσωπεύει τον Χριστό, είναι ο Χριστός επί της γης « ὅπου ἄν φανῇ ὁ ἐπίσκοπος , ἐκεῖ καί τό πλῆθος ἐστίν, ὥσπερ ὅπου ἄν ῇ Χριστός, ἐκεῖ καί ἡ καθολική ἐκκλησία» (αγ. Ιγνάτιος ). Γι αυτό και ο επίσκοπος αποτελεί την ορατή κεφαλή του σώματος του Χριστού σε κάθε τοπική εκκλησία .

Ποιος γνωρίζει σήμερα, όταν ο επίσκοπος εισέρχεται στο ναό να λειτουργήσει, ότι το γεγονός αυτό είναι ένα μέγα τελετουργικό γεγονός, διότι εικονίζει τον ερχομό του Χριστού στον κόσμο; ( Α και Β παρουσία Του )-(Αγ. Μάξιμος ομολογητής )

Η ενότητα του επισκόπου με την τοπική εκκλησία στηρίζεται στο πρότυπο της ενότητας του Ιησού Χριστού με την εκκλησία και γι αυτό ο Άγ. Ιγνάτιος ο Θεοφόρος παραγγέλλει στους πιστούς ότι « ὁ Κύριος ἄνευ πατρός οὐδέν ἐποίησεν, ἠνωμένος ὤν, οὔτε δι’ ἐαυτού , οὔτε διά τῶν ἀποστόλων , οὔτε καί ἡμεῖς ἄνευ τοῦ ἐπισκόπου καί τῶν πρεσβυτέρων μηδέν πράσσετε …» αλλά « ὑποτάγητε τοῦ ἐπισκόπου καί ἀλλήλοις ὡς ὁ Χριστός τῷ Πατρί κατά σάρκα , καί οἱ ἀπόστολοι ταῷ Χριστῷ καί ταῷ Πατρί καί τῷ Πνεύματι , ἵνα ἡ ἕνωσις ἡ σαρκική τε καί πνευματική».

Ας προσευχόμαστε για τους ποιμένες μας, λοιπόν και ας παρακαλάμε το Θεό να μας χαρίζει πνεύμα αληθείας και υπακοής προς εκείνους οι οποίοι ιερουργούν το μυστήριο της Θ. Οικονομίας .

http://agiabarbarapatras.blogspot.com/2009/06/418-23.html

Αφήστε μια απάντηση