Οργανόγραμμα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Ζαφειρούλα Κοτσάκη  ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής B.Sc, B.Sc, M.Ed, M.Ed

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Μαρκέλα Δοξαρά ΠΕ81 B.Sc, B.Sc-Int.M.Sc, M.Sc

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:

Όλγα Μουστακίδου, ΠΕ18.33 Βρεφονηπιοκόμοι B.Sc

Ηλίας Πετειναράκης, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής B.Sc

Ιωάννης Γαναντζώτης, ΠΕ84 Ηλεκτρονικών B.Sc