Έντυπα εκπαιδευτών

ΜΗΤΡΩΟ Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ στο site –> ΕΔΩ   Ο Κανονισμός λειτουργίας του Μητρώου στο ΦΕΚ 3393 / τ. Β΄/ 13-8-2020 Υποστήριξη και ερωτήματα για το Μητρώο αποκλειστικά στο: mitrooiek@sch,gr. Γενική Αίτηση Υπεύθυνη …

Έντυπα εκπαιδευτών Διάβασε περισσότερα

Διαδικασία Πρόσληψης Εκπαιδευτών

O τρόπος στελέχωσης των Δημοσίων ΙΕΚ με εκπαιδευτές ενηλίκων γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία: Ο Κανονισμός λειτουργίας του Μητρώου στο ΦΕΚ 3393 / τ. Β΄/ 13-8-2020 ΜΗΤΡΩΟ Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ στο site –> ΕΔΩ   …

Διαδικασία Πρόσληψης Εκπαιδευτών Διάβασε περισσότερα

Καθήκοντα – Υποχρεώσεις

Ως προς τους εκπαιδευτές των Ι.Ε.Κ., η Διασφάλιση Ποιότητας αποσκοπεί στην προώθηση της αριστείας,στην ανάπτυξη και την παροχή προγραμμάτων συνεχούς επαγγελματικής και εκπαιδευτικής κατάρτισής τους, καθώς και στην παροχή ευκαιριών …

Καθήκοντα – Υποχρεώσεις Διάβασε περισσότερα

Αμοιβές

Σύμφωνα με την απόφαση με Αριθμ. Κ5/45681/21-4-2023 (ΦΕΚ 2768/τ. Β΄/ 26-4-2023) Καθορισμός ωριαίας αποζημίωσης των Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 (Α’ 111)   αποφασίστηκε: 1. Ο …

Αμοιβές Διάβασε περισσότερα