Εξάμηνα Ωράριο Μαθημάτων

Έτος και εξάμηνα κατάρτισης

Κάθε έτος κατάρτισης των ΙΕΚ αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους. (Εκτός εξαιρέσεων που επισημαίνονται στην αρχή του έτους).

Περιλαμβάνει δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό.

 • Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 14η Φεβρουαρίου του επόμενου έτους
 • Το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει την 15η Φεβρουαρίου και λήγει την 30η Ιουνίου του ίδιου έτους.

Κάθε εξάμηνο κατάρτισης περιλαμβάνει 14 πλήρεις εβδομάδες και 2 εβδομάδες εξέτασης – αποτελέσματα.

Η κατάρτιση κάθε έτους είναι πλήρης όταν πραγματοποιηθούν όλες οι προβλεπόμενες ώρες.

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν πραγματοποιηθεί κάποια ώρα κατάρτισης, αυτή αναπληρώνεται

Ωράριο μαθημάτων του Δ.ΙΕΚ Ξάνθης

με 1 διάλειμμα

1η ώρα – 3η ώρα    14:40-15:25-16:10-16:55
4η ώρα – 6 η ώρα   17:15-18:00-18:45-19:30

ή με 2 διαλείμματα

1η ώρα – 2η ώρα    14:30 – 16:00
3η ώρα – 4η ώρα    16:15 – 17:45
5η ώρα – 6η ώρα    18:00 – 18:45 – 19:30

Διακοπές – Αργίες

Κατάρτιση και πάσης φύσεως διαδικασίες κατάρτισης δεν γίνονται κατά τις εξής χρονικές περιόδους:

α) Τις διακοπές:

 1. Χριστουγέννων, από 24 Δεκεμβρίου έως και 6 Ιανουαρίου
 2. Πάσχα, από Μ. Δευτέρα έως και την Παρασκευή της Διακαινησίμου
 3. Θερινές, από 1ης Ιουλίου μέχρι 30ης Σεπτεμβρίου.

β) Τις επίσημες αργίες:

 1. 28η Οκτωβρίου
 2. 30η Ιανουαρίου
 3. Καθαρή Δευτέρα
 4. 25η Μαρτίου
 5. 1η Μαίου
 6. Του Αγίου Πνεύματος

γ) Κατά τις ημέρες που έχουν χαρακτηριστεί ως ημέρες τοπικής αργίας στην έδρα του κάθε Δ.ΙΕΚ λόγω θρησκευτικής ή άλλης εορτής

 1. 29η Αυγούστου (Πολιούχος Ξάνθης, Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος)
 2. 4η Οκτωβρίου (Ελευθέρια Ξάνθης)