Πρακτική άσκηση (ή Μαθητεία)

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση (ή Μαθητεία) σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι πλέον υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση …

Πρακτική άσκηση (ή Μαθητεία) Διάβασε περισσότερα

Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας

Σχετικά Αρχεία: Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας (ΚΥΑ 26385/2017 – ΦΕΚ 491/Β/20.2.2017) Άρθρο 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α) Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται …

Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας Διάβασε περισσότερα

Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.

Σχετικά Αρχεία: Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. (KYA Κ1/118932 – ΦΕΚ 2440/Β/18.7.2017) Τροποποίηση της K1/118932/13-7-2017 (Β’ 2440) Υπουργικής Απόφασης …

Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. Διάβασε περισσότερα

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Ι.Ε.Κ.

Σχετικά Αρχεία: Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. (ΥΑ Κ1/54877/2017 – ΦΕΚ 1245/Β/11.04.2017) Άρθρο 3Α – Πρακτική άσκηση ή Μαθητεία Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα …

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. Διάβασε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ (ΚΥΑ)

Σχετικά Αρχεία: Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ (ΚΥΑ 139931/2015 – ΦΕΚ 1953/B/10.09.2015) Άρθρο 1 – Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή …

Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ (ΚΥΑ) Διάβασε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση (Εγκύκλιος)

Σχετικά Αρχεία: Εγκύκλιος πρακτικής άσκησης (K1/146931/18.09.2015) Α) Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και …

Πρακτική Άσκηση (Εγκύκλιος) Διάβασε περισσότερα