Πιστοποιήση

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)  είναι ο αρμόδιος φορέας για όλα τα θέματα που αφορούν στον προγραμματισμό του χρόνου διενέργειας και στη διαδικασία διεξαγωγής των Εξετάσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τους εκάστοτε ισχύοντες οδηγούς σπουδών κάθε ειδικότητας, εποπτεύει, κατευθύνει και συντονίζει το έργο όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία των εξετάσεων, εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Εξεταστικών Κέντρων Θεωρητικού και Πρακτικού Μέρους και των Βαθμολογικών Κέντρων.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τη Διαδικασία Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ  εδώ

Περισσότερες πληροφορίες:
Ανακοινώσεις
Θεσμικό Πλαίσιο
Θέματα Εξετάσεων (Κατάλογος Ερωτήσεων)
Αποτελέσματα Εξετάσεων
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΤΙΤΛΟΥ
Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αποφοίτων ΙΕΚ