Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων

Επαγγελματικά ΔικαιώματαΗ νομοθετική κατοχύρωση των διαφόρων επαγγελμάτων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποτελεί αρμοδιότητα των υπουργείων που εποπτεύουν τα επαγγέλματα αυτά. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε πληροφορίες για …

Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων Διάβασε περισσότερα

Πρακτική άσκηση (ή Μαθητεία)

Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση (ή Μαθητεία) σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι πλέον υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση …

Πρακτική άσκηση (ή Μαθητεία) Διάβασε περισσότερα
ΦΕΚ

Νόμοι και Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Σχετικά Αρχεία: Νέος Κανονισμός Λειτουργίας ΙΕΚ (ΥΑ Κ5/160259/15-12-2021 – ΦΕΚ 5837/τΒ/15-12-2021 (αναλυτικά παρακάτω) Νόμος 5082/2024 – ΦΕΚ 9/τ.Α΄/19-1-2024 Μετονομασία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ) Νόμος …

Νόμοι και Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Διάβασε περισσότερα

Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας

Σχετικά Αρχεία: Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας (ΚΥΑ 26385/2017 – ΦΕΚ 491/Β/20.2.2017) Άρθρο 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ – ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α) Ως Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται …

Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας Διάβασε περισσότερα

Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.

Σχετικά Αρχεία: Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. (KYA Κ1/118932 – ΦΕΚ 2440/Β/18.7.2017) Τροποποίηση της K1/118932/13-7-2017 (Β’ 2440) Υπουργικής Απόφασης …

Ρύθμιση θεμάτων επιδότησης και ασφάλισης της Μαθητείας των σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ. Διάβασε περισσότερα

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Ι.Ε.Κ.

Σχετικά Αρχεία: Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. (ΥΑ Κ1/54877/2017 – ΦΕΚ 1245/Β/11.04.2017) Άρθρο 3Α – Πρακτική άσκηση ή Μαθητεία Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα …

Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Ι.Ε.Κ. Διάβασε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ (ΚΥΑ)

Σχετικά Αρχεία: Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ (ΚΥΑ 139931/2015 – ΦΕΚ 1953/B/10.09.2015) Άρθρο 1 – Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή …

Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία καταρτιζομένων ΙΕΚ (ΚΥΑ) Διάβασε περισσότερα

Πρακτική Άσκηση (Εγκύκλιος)

Σχετικά Αρχεία: Εγκύκλιος πρακτικής άσκησης (K1/146931/18.09.2015) Α) Η εξάμηνη Πρακτική Άσκηση ή η Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και …

Πρακτική Άσκηση (Εγκύκλιος) Διάβασε περισσότερα

Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Σχετικά Αρχεία: Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (ΦΕΚ 2641/Β/6-10-2014) Α. ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΙΕΚ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ (N. 4186/2014) ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ …

Αντιστοίχιση Παλαιών Ειδικοτήτων με Νέες Ειδικότητες των Ι.Ε.Κ. που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Διάβασε περισσότερα

Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ ΤΙΤΛΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ του Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17.09.2013), κωδικοποιημένο με τις αλλαγές που έγιναν από τους παρακάτω νόμους: Νόμος 4229/2014 (ΦΕΚ 8/Α/10.01.2014) Νόμος …

Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα Διάβασε περισσότερα

Οργάνωση και λειτουργία – Τίτλοι και επαγγελματικά δικαιώματα

Νόμος 4186/2013 (ΦΕΚ 193/Α/17.09.2013) Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Οργάνωση και λειτουργία φορέων μη τυπικής εκπαίδευσης ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα …

Οργάνωση και λειτουργία – Τίτλοι και επαγγελματικά δικαιώματα Διάβασε περισσότερα