Στεγαστικό Επίδομα

9-7-2024 Οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν σύμφωνα με τη σελίδα προεπισκόπησης, στη ΣΑΕΚ, μαζί με την εκτύπωση της αίτησής τους, μέχρι τις 12-07-2024.

20-6-2024 Η Εγκύκλιος   που αφορά στη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος στους καταρτιζόμενους των Δημόσιων Σ.Α.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 βρίσκεται και στο σύνδεσμο –> ΕΔΩ.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ανοίξει την Πέμπτη 20-6-2024 μετά τις 13.00 έως και τις 05-07-2024 στον σύνδεσμο:  https://stegastiko.minedu.gov.gr

19-6-2024  Τμήμα Α΄Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στεγαστικό Επίδομα στους καταρτιζόμενους των δημόσιων ΣΑΕΚ αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 (υπ’ αριθ. 46224/Κ5/30-04-2024 (Β΄2774)) (ΔΕΝ αφορά σπουδάστριες/στές του Β΄εξαμήνου του τρέχοντος έτους κατάρτισης) Αφορά όσες/ους φοίτησαν στο εξάμηνο  Α, Β, Γ, Δ ή υλοποίησαν Πρακτική Άσκηση (ΠΑ) το εκπ. έτος 2022-2023.

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ:

30-6-2023 Τμήμα Α΄Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης: Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων χορήγησης στεγαστικού επιδόματος για καταρτιζόμενους Δημοσίων Ι.Ε.Κ.-Υ.ΠΑΙ.Θ. για το  2022-2023 αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2023.

Στεγαστικό Επίδομα στους καταρτιζόμενους των δημόσιων ΣΑΕΚ αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘΑ για το εκπαιδευτικό έτος 2021-2022 : Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση K5/104224/2022 (ΦΕΚ 4634/Β/2-9-2022) Καθορίστηκαν οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος (1000 ευρώ) στους καταρτιζόμενους των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για το ετήσιο στεγαστικό επίδομα 1.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Απόφαση , οι αιτήσεις για την χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για κάθε Εκπαιδευτικό Έτος, υποβάλλονται εντός προθεσμίας, από 1 έως 30 Ιουνίου εκάστου έτους εκτός εάν άλλως ορισθεί με εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. Προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο καταρτιζόμενος για τον οποίο χορηγείται το επίδομα, να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και κάτοχος Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που υλοποιεί και υποστηρίζει η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.