Θέσεις για Πρακτική Άσκηση

Μέθοδοι και Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας  –  Οδηγός Σύνταξης Βιογραφικού Σημειώματος  –   Προετοιμασία για τη διαδικασία της συνέντευξης –  Δημιουργία συνοδευτικής επιστολής

Αρχείο με προσφερόμενες θέσεις ΕΡΓΑΣΙΑΣ και θέσεις  ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ που ενημερώνεται τακτικά στο σύνδεσμο ΕΔΩ