Χρήσιμα Έντυπα

ΟΔΗΓΙΕΣ: Πατήστε “Αρχείο”, μετά “Λήψη”, επιλέξτε “Microsoft Word”, αποθηκεύστε στο ΗΥ σας και επεξεργαστείτε το αρχείο.

Αίτηση Γενική
Αίτηση για βεβαίωση φοίτησης ή στρατολογίας ή αποφοίτησης

Αίτηση επανεγγραφής
Αίτηση αρχικής εγγραφής μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού
Αίτηση – Δήλωση αρχικής εγγραφής στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης

Ηλεκτρονική Έκδοση δικαιολογητικών αρχικής εγγραφής:

Αίτηση εγγραφής πτυχιούχου ΕΠΑΛ κλπ στο Γ΄εξάμηνο ΙΕΚ

Αίτηση κατάταξης αποφοίτου ΙΕΚ
Αίτηση κατάταξης καταρτιζόμενου ΙΕΚ
Αίτηση κατάταξης καταρτιζόμενου ΙΕΚ παλαιάς ειδικότητας
Αίτηση κατάταξης για συνέχιση της φοίτησης

Αίτηση για μετεγγραφή

Αίτηση προφορικής εξέτασης

Αίτηση επανεξέτασης

Αίτηση απαλλαγής από μαθήματα (καταργήθηκε)