Σπουδαστικό Πάσο

Για την έκδοση του Δελτίου μειωμένου εισιτήριου για ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ οι σπουδαστές έως 22 ετών θα προσκομίζουν στο εκδοτήριο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ και θα φέρουν μαζί τους κατά την μετακίνηση τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Βεβαίωση Σπουδών από το ΔΙΕΚ Ξάνθης και 2) Ταυτότητα

Για την έκδοση του Δελτίου μειωμένου εισιτήριου για ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ οι σπουδαστές θα προσκομίζουν στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ  τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1) Πάσο μαθητικού εισιτηρίου 50% που θα προμηθευτούν από το Βιβλιοπωλείο Κουτσούμπα και 2) μία (1) φωτογραφία μικρή.  Μετά την έκδοσή του οφείλουν να το προσκομίσουν για επικύρωση στο ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΞΑΝΘΗΣ Α.Ε.- 40 Εκκλησιών 3,  Ξάνθη.

Δημοσιεύθηκε η με  Αριθ. 42353/Ζ1/18-4-2023 (ΦΕΚ24872/τ.Β’ /2023) απόφαση η οποία προβλέπει μειωμένα εισιτήρια για τις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των καταρτιζόμενων των Δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

Το δικαίωμα μειωμένου εισιτηρίου ισχύει για όλο το έτος από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου. Συγκεκριμένα, ισχύει για όλη τη χρονική διάρκεια των τεσσάρων εξαμήνων κατάρτισης και στα χρονικά διαστήματα διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης και μέχρι να αποκτήσει την Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) ή την απώλεια της ιδιότητας του καταρτιζομένου για οποιοδήποτε λόγο.

Οι καταρτιζόμενοι των Ι ΕΚ δικαιούνται

δελτίο ειδικού εισιτηρίου με έκπτωση επί της ισχύουσας τιμής, ως εξής:

  • Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης που εδρεύει το δημόσιο Ι.Ε.Κ. που φοιτά ο δικαιούχος.
  • Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του δημόσιου Ι.Ε.Κ. που φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του.
  • Στο 50% κατ’ ανώτατο όριο επί της τιμής του κανονικού κομίστρου στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα του δημόσιου Ι.Ε.Κ. που φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του