Προφίλ

Το Δ.Ι.Ε.Κ Ξάνθης πρωτο-λειτούργησε το 1994 υπό την εποπτεία του Ο.Ε.Ε.Κ. με πλήθος ειδικοτήτων, καταρτιζόμενων, και εκπαιδευτών να έχουν περάσει επιτυχώς το κατώφλι του. Από το 2011 το Δ.Ι.Ε.Κ. Ξάνθης λειτουργεί, υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιας (ΓΓΔΒΜΝΓ). Η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ όπως και σε όλα τα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας.

Στο ΙΕΚ μπορούν να εγγραφούν οι απόφοιτοι οποιουδήποτε τύπου Λυκείου (Γενικού, Επαγγελματικού) καθώς και οι απόφοιτοι των ΕΠΑΣ και των ΤΕΕ. Οι εγγραφές καρτατιζομένων γίνονται δύο φορές το χρόνο (Σεπτέμβριο και Φεβρουάριο), σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (ΓΓΔΒΜΝΓ). Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών, και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Αρχείο Διατελέσαντων Διευθυντών/Διευθυντριών του Δ.Ι.Ε.Κ. Ξάνθης

1/9/2022-σήμερα

1/9/2021-31/8/2022

1/9/2010-31/8/2021

1/7/2010-31/8/2010

1/9/2004-30/6/2010

23/8/1994-31/8/2004

Διευθύντρια: Ζαφειρούλα Κοτσάκη

Αναπληρώτρια Διευθύντρια: Όλγα Μουστακίδου

Διευθυντής: Σάββας Μακρής

Προσωρινός Διευθυντής: Νικόλαος Σταματόπουλος

Διευθυντής: Δημήτριος Σπυρίδης

Διευθυντής: Βασίλειος Μιχαλακίδης